Mjölkkor dog troligen av mögel i majsfoder

Mögelangripet majsensilage är den troliga orsaken bakom att ett 30-tal kor hastigt insjuknade på en gotländsk gård tidigare i år. Ensilaget innehöll mögelsvampar som bildade gifter, något som tidigare inte påvisats i denna fodertyp i Sverige. Det visar den utredning som gjorts gemensamt av SVA, distriktsveterinär och SLU.

Det var under några veckor i februari-mars i år som en lantbrukare märkte att hans mjölkkor inte mådde bra och att mjölkproduktionen tydligt minskade. Djuren hade hög feber, stark salivavsöndring, nedsatt allmäntillstånd och problem med luftvägarna. Några kor självdog medan andra fick avlivas. De behandlingar som sattes in av veterinär hade ingen entydig effekt.

25 procent mindre mjölkproduktion
Vartefter korna insjuknade så minskade mjölkproduktionen. Den var till slut reducerad med 25 procent i besättningen. När Per Häggblom, som är foderexpert vid SVA, tillsammans med distriktsveterinär började utreda händelsen framkom att samtliga djur hade fått majsfoder från en ny silo, där grönt mögel hade upptäckts på ytan och tagits bort.

– Det var uppenbart att sjukdomen hängde ihop med fodret. Vi bestämde oss för att analysera majsensilaget och fann då mögelsvampar av arten Penicillium. Vissa prover innehöll stora mängder mögelsvampar, där vissa arter producerar mögelgifter som kan vara farliga, säger Per Häggblom.

Slutade ge djuren foder från ny silo
När lantbrukaren upphörde med att ge korna foder från den nya silon så slutade djuren att insjukna.

– En trolig orsak till de allvarliga effekterna hos korna är att de exponerats för höga halter av främst mögelgiftet mykofenolsyra. Detta har sannolikt slagit ut deras immunsystem vilket möjliggjorde att de drabbats av lunginfektioner, säger Per Häggblom.

Trycker ned människors immunsystem
Intressant är att mykofenolsyra används inom humanmedicinen för att trycka ned immunsystemet hos människor. Förutom detta mögelgift hittades roquefortin C i foderproverna. Inget av dessa gifter har tidigare påvisats i majsensilage i Sverige. De har dock rapporterats förekomma i sådant foder i andra länder i Europa.

– Vi rekommenderar att man är mycket noggrann i samband med ensilering av majs för att undvika mögelangrepp. Även veterinärer bör vara uppmärksamma på den här typen av problem, framhåller Per Häggblom.

Mer information
Professor Per Häggblom, SVA, tel. 018-67 42 26, mejl: per.haggblom@sva.se

Källa: I Svensk veterinärtidning, nr 10/2014 som utkom 2 september, finns en vetenskaplig artikel om fallet med de sjuka korna och majsfodret. Den är skriven av distriktsveterinär Christina Hoyle, Gotland, forskarassistent Su-Lin Leong, SLU, farm. dr. Annica Tevell-Åberg, SVA, kemist Annika Forssner, SVA, samt professor Per Häggblom, SVA.

Läs mer i artikel om mögelgifter och majsensilage i Svensk Veterinärtidning nr 10/ 2014

Läs mer om fodersäkerhet på SVA:s webb

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Källa: I Svensk veterinärtidning, nr 10/2014 som utkom 2 september, finns en vetenskaplig artikel om fallet med de sjuka korna och majsfodret. Den är skriven av distriktsveterinär Christina Hoyle, Gotland, forskarassistent Su-Lin Leong, SLU, farm. dr. Annica Tevell-Åberg, SVA, kemist Annika Forssner, SVA, samt professor Per Häggblom, SVA.
Twittra det här

Citat

Det var uppenbart att sjukdomen hängde ihop med fodret. Vi bestämde oss för att analysera majsensilaget och fann då mögelsvampar av arten Penicillium. Vissa prover innehöll stora mängder mögelsvampar, där vissa arter producerar mögelgifter som kan vara farliga.
Per Häggblom