”Ny teknik revolutionerar mjölkanalyserna”

Med hjälp av en ny teknik kan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) numera identifiera de flesta bakterier som hittas i mjölkodlingar och ingår i en vanlig mjölkprovsundersökning. Och analysen blir effektivare och går mycket snabbare.


Odling av mjölkprov på blodagarplatta.

Den nya tekniken kallas maldi-tof och används även inom humanmedicinen. Diagnoserna görs med en maldi biotyper-apparat som arbetar med masspektrometri. Det gör tekniken snabbare, säkrare och mer miljövänlig än tidigare metoder. I många fall kommer provsvaren någon dag fortare och dessutom kan betydligt fler bakterier nu identifieras ned till artnivå.

Det här är en revolution för möjligheterna att identifiera bakterier, säger veterinär Erik Eriksson, huvudprocessägare för diagnostikområdet vid SVA. Det går snabbt och innebär ett lyft för mastitdiagnostiken. Vår apparat är nog den första i sitt slag på ett veterinärmedicinskt laboratorium i Sverige.

SVA kan nu skilja på de flesta så kallade koagulasnegativa stafylokocker (KNS) och streptokocker. I samlingsbegreppet KNS ingår en mängd olika stafylokockarter, som har olika egenskaper både vad gäller förekomst och förmåga att orsaka den vanliga sjukdomen mastit, juverinflammation. Genom att skilja mellan dessa stafylokocker är det till exempel möjligt att se om det är samma art som dominerar i en djurbesättning.

Den moderna maldi-tof-tekniken kommer även att användas för andra bakterieinfektioner inom SVA:s diagnostikverksamhet.

Mer information om koagulasnegativa stafylokocker vid mastit hos nöt, får och get finns att läsa under respektive djurslag på SVA:s webbplats.

Kontaktperson:
Veterinär Charlotta Fasth, SVA, tel. 018-67 42 61, charlotta.fasth@sva.se

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den nya tekniken kallas maldi-tof och används även inom humanmedicinen. Diagnoserna görs med en maldi biotyper-apparat som arbetar med masspektrometri. Det gör tekniken snabbare, säkrare och mer miljövänlig än tidigare metoder. I många fall kommer provsvaren någon dag fortare och dessutom kan betydligt fler bakterier nu identifieras ned till artnivå.
Twittra det här

Citat

Det här är en revolution för möjligheterna att identifiera bakterier.
Veterinär Erik Eriksson, SVA