SVA undersöker fladdermöss i fält

Just nu under vecka 30 letar SVA fladdermöss i Skåne. SVA har sedan slutet av 90-talet ansvaret för övervakning av fladdermusrabies, European Bat Lyssavirus (EBLV), hos svenska fladdermöss.

Vattenfladdermus. Foto: Anders Lindström, SVA.

Övervakningen utförs i dag genom att levande fladdermöss nattetid fångas in med nät och sedan provtas ute i fält. Därefter släpps de fria igen. Syftet med arbetet är att kartlägga eventuell förekomst av fladdermusrabies i Sverige.

Forskarna tar blodprov, salivprov, bedömer kön och ålder samt ringmärker fladdermössen innan de släpps. I Sverige har antikroppar mot EBLV, men inte virus, påvisats hos enstaka vattenfladdermöss. Det betyder att djuren stött på EBLV under sin levnad och att immunförsvaret har aktiverats. Sannolikt förekommer EBLV hos vissa fladdermössarter i Sverige, men i mycket låg grad. EBLV kan i mycket sällsynta fall även smitta andra varmblodiga djur, däribland människa och orsaka livshotande rabieslik sjukdom. Däremot har det klassiska rabiesviruset aldrig påvisats hos fladdermöss i Europa.

Under provtagningarna 2009 och 2012 kunde antikroppar mot EBLV påvisas hos enstaka vattenfladdermöss i Skåne respektive Småland. Hos ingen av fladdermössen kunde virus påvisas i saliven. Undersökning av fladdermöss i fält (aktiv övervakning) har genomförts årligen sedan 2008.

Kontakt
Bitr. statsveterinär Louise Treiberg Berndtsson, tel. 0703-227 215, mejl: louise.t.berndtsson@sva.se

Epidemiolog Gunilla Hallgren, tel. 0706-312 234, mejl: gunilla.hallgren@sva.se

T.f. kommunikationschef Linda Hallenberg, tel. 0733-341 163, mejl: linda.hallenberg@sva.se

OBS! Media är välkommen att komma och följa fältarbetet på plats!

Fakta
Rabies är en virussjukdom som framför allt drabbar djur. Sjukdomen förekommer i olika former varav fladdermusrabies är en. Det vaccin som idag används på människor vid befarad smitta av klassiskt rabiesvirus ger även skydd mot fladdermusrabies.

Läs mer
http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Pressrum/Nyheter-fran-SVA/Fladdermoss-infekterade-av-rabies/

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Rabies/Rabiesovervakning-av-fladdermus/

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Rabies är en virussjukdom som framför allt drabbar djur. Sjukdomen förekommer i olika former varav fladdermusrabies är en. Det vaccin som idag används på människor vid befarad smitta av klassiskt rabiesvirus ger även skydd mot fladdermusrabies.
Twittra det här