Berlin - En fastighetsmarknad på uppgång

Sedan murens fall 1989 har miljoner satsats på att återställa Berlins paradgator och torg. Det sägs att man inte ska stå still för länge i Berlin för då byggs en fastighet runt omkring dig.

Köp av uthyrd lägenhet som investeringsobjekt.

Många investerare ser möjligheten att köpa en lägenhet som redan är uthyrd. Lägenheten genererar då en direktavkastning om drygt 4,5-6 % vilket är Berlins direktavkastningskrav på bostadsfastigheter i bra lägen.

Staden utvecklas i en allt snabbare takt som bland annat innebär att fler invånare nu väljer att köpa sin bostad istället för att hyra. En trend som verkar bestå, enligt Station Invest som arbetar med att förmedla investeringsobjekt i Berlin berättar att drygt 88 % av stadens invånare hyrde sitt boende under början av 2000-talet, idag hyr drygt 82 % av invånarna sitt boende. Efterfrågan på lägenheter i bra lägen ökar och borde medföra högre priser även frammöver.

Det juridiska systemet i landet är starkt och äganderätten som är den vanligaste upplåtelseformen finns registrerad hos myndigheten vilket naturligtvis innebär en trygghet för investerare som vöerväger en investering i staden.

Medelpriset för en central lägenhet i Berlin ligger på drygt 2000 €, att jämföra med exempelvis Paris eller London där genomsnittspriserna för de mest centrala lägena är det tredubbla. Statin Invest tillsammans med flertalet andra experter bedömmer att utvecklingen för marknaden de kommande åren ser positiv ut.

Flera stora fastighetsbolag har under de senaste åren genomfört betydande investeringar i Berlin vilket är bör ses som ett kvitto på att förhoppningarna om marknaden de kommande åren är höga.

För mer information om Station Invests fasighetsinvesteringar kontakta Andreas Frydén, Försäljnings & Marknadschef, 031-757 40 40 eller besök www.stationinvest.se .

andreas.fryden@stationinvest.com

031 - 757 40 40

Station Invest analyserar attraktiva fastighetsinvesteringar på intressanta marknader runt om i världen. Vi står vid din sida genom hela förvärvsprocessen och sköter genom våra samarbetspartners förvaltningen av din investering.
I vår service ingår bl.a rådgivning, olika finanseringslösningar, förhandling och förvaltning. Vi är helt enkelt en helhetslösning designat helt utifrån dina behov.

Taggar: