Statkraft sätter ut lax i Nissan

(Halmstad, 26 april 2010) Statkraft kommer att sätta ut 30 000 laxsmolt i Nissan nu på torsdag, 28 april. Utsättningen understödjer ett fortsatt livskraftigt djurliv i Nissan och säkrar fisket.

Statkrafts utsättning av 30 000 laxsmolt i Nissan sker under eftermiddagen och kvällen den 28 april. Smolten sätts ut i Sennan och vid slottsmöllan i Halmstad. Smolten är mellan ett och två år gamla och uppfödda i Statkrafts egen fiskodling i Laholm.

– Genom utsättningen stöder vi djurlivet i Nissan och stärker fiskemöjligheterna, säger Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig vid Statkrafts fiskodling i Laholm.

Efter utsättningen vandrar smolten ut till uppväxtområden i havet. Efter mellan ett och tre år återvänder laxen till Nissan för att leka.

Statkraft planerar även utsättningar av smolt i Lagan under våren. Exakt när denna utsättning sker är inte klart.

För ytterligare information:
Gunilla Lundén, informationschef, 0620-198 45 alt. 070-521 31 16
eller
Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig, Laholms laxodling, 0300-562 559 alt. 0767-71 74 01

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.                                                                                                  

www.statkraft.se

Taggar:

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Prenumerera

Dokument & länkar