Förnybara drivmedel stod för en femtedel av Sveriges utsläppsminskning

Användning av förnybara drivmedel har bidragit till mer än en femtedel av Sveriges utsläppsminskning sedan 1990. Under 2008 minskade användningen av etanol, biogas och RME Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,5 miljoner ton. Det visar Statoils Drivmedelsrapport 2008, en sammanställning av den svenska drivmedelsmarknaden, som lanseras i dag.

Försäljningen av förnybara drivmedel har ökat kraftigt och utgjorde 4,7 procent av den totala drivmedelsförsäljningen 2008. Motsvarande siffra under 2007 var 3,8 procent. – Den ökade dieselförsäljningen, en minskning av bensinförsäljningen samt en ökning av förnybara drivmedel är en mycket positiv utveckling ur klimatsynpunkt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil. Användningen av förnybara drivmedel, dvs etanol, biogas och RME, minskade Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,5 miljoner ton under 2008, jämfört med om bensin och diesel i stället hade använts. Det motsvarar en femtedel av den utsläppsreduktion som har skett i Sverige sedan 1990. – Ett effektivt sätt att ytterligare minska koldioxidutsläppen är att öka inblandningen i bensin och diesel. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen ändra lagen och möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil. Regeringen har i sin klimatproposition föreslagit att målet för Sverige ska vara minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn år 2020. Förslaget till den låga ambitionsnivån för förnybar energi i transportsektorn år 2020 står i skarp kontrast till det tidigare införda lagkravet om att drivmedelsbolagen vid alla stora och medelstora tankställen ska erbjuda minst ett förnybart drivmedel. – Det är inte rimligt att riksdagen först tvingar bolagen att genomföra omfattande investeringar för att bygga tankställen för biodrivmedel, och därefter fattar beslut som i praktiken innebär att dessa investeringar blir meningslösa, säger Helena Fornstedt. I slutet av förra året nära halverades Statoils försäljning av etanolbränslet E85, vilket berodde på att olje- och därmed bensinpriset sjönk under den ekonomiska krisen. – Om regeringen vill att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensinandelen i E85. Ett sådant beslut skulle också öka användningen av förnybara drivmedel i Sverige, säger Helena Fornstedt. Statoils Drivmedelsrapport 2008 – Vad har vi i tankarna? finns på statoil.se

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Kontakt

  • Lisa Vejlo Degerman

    Kommunikationschef

Prenumerera

Dokument & länkar