Nya rekommendationer för E85

Statoil välkomnar de rekommendationer för hantering av E85 som Svenska Petroleuminstitutet, SPI, nu har tagit fram i samråd med Räddningsverket. De nya rekommendationerna behandlar bland annat åtgärder som flamskydd och materialval. Statoil genomför en kraftfull satsning på nya etanolpumpar. I slutet av 2006 kommer Statoil att ha 120 tankställen för E85 över hela landet.

– Det är bra att det nu finns tydliga rekommendationer för hantering av bränslet E85 på bensinstationer. Det underlättar vår satsning för att erbjuda kunderna förnybara drivmedel, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil. Etanol och bensin har olika egenskaper, bland annat när det gäller explosionsgräns och korrosionsegenskaper. Mot bakgrund av detta rekommenderas flamskydd på etanolcisterner och cisterner ska vara tillverkade i material som är godkänt för E85. – Förnybara drivmedel är en allt viktigare del i vår produktportfölj och Statoil kommer att fortsätta utöka antalet tankställen i snabb takt, säger Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig Statoil. Etanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) är anpassat för bränsleflexibla etanolbilar, det vill säga bilar som kan tankas med både E85 och bensin. Under 2004 ökade antalet bränsleflexibla etanolbilar med 67 procent till närmare 13 400, enligt statistik från Miljöfordon Göteborg. En kraftig ökning av antalet fordon väntas under 2005 då bland annat Ford, Saab och Volvo lanserar nya bilmodeller för etanol. E85 är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Statoil blandar dessutom in fem procent etanol i all 95-oktanig bensin, vilket är ett effektivt sätt att reducera koldioxidutsläppen. Bensinstationer måste ha tillstånd för att hantera brandfarliga ämnen som bensin och E85. Om de nya rekommendationerna följs anser Räddningsverket att hanteringen sker på ett säkert sätt och därmed uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Kontakt

  • Lisa Vejlo Degerman

    Kommunikationschef

Prenumerera

Dokument & länkar