Statoil sänker priset på etanol E85 med 54 öre

Statoil sänker idag priset på etanol E85 med 54 öre per liter, från 10,38 kronor till 9,84 kronor. Det innebär att det idag är ca 2,50 kr/liter billigare att köra på E85 istället för bensin, med hänsyn tagen till att en bil som körs på E85 drar 35 procent mer i bränsle än en bensinbil.

Prissänkningen beror på att E85 nu går från vinterkvalitet till sommarkvalitet, vilket betyder att andelen etanol i drivmedlet ökar från 75 procent till 85 procent. I och med att andelen bensin samtidigt sjunker, så minskar energi- och koldioxidskatten.

– Prissänkningen är glädjande för miljöbilisten eftersom det nu är billigare att tanka E85 jämfört med bensin. Vi räknar med att det leder till en ökad försäljning av E85 och därmed en minskad klimatpåverkan, säger Johan Söderberg, Drivmedelschef, Svenska Statoil.

Statoil har lett utbyggnaden av tankställen för E85 och säljer nu E85 på 448 stationer över hela landet.

All den etanol som Statoil köper in uppfyller EUs miljömål där man tittar på hela produktionskedjan, från vilken typ av jordmån råvaran har odlats på till vilken typ av processbränsle som producenten använder. Detta mäts i besparing av GHG (Green House Gas emissions) i förhållandet till mineralolja. EUs miljömål innebär ett minimikrav på att reduktionen ska vara minst 35 procent. Den etanol Statoil sålde under 2011 hade ett snitt på hela 66 procent GHG besparing.

– Detta har vi kunnat uppnå genom att råvarorna till vår etanol till 100 procent är producerade inom EU. Hela 75 procent kommer från svenska råvaror. Det ger en hög klimatverkningsgrad, säger Johan Söderberg

Svenska Statoil AB har fått ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, vilket säkerställer att samtliga biodrivmedel som säljs är hållbara och ger en koldioxidreduktion. För att beräkna hur mycket biodrivmedel minskar klimatutsläppen så räknar Statoil som EU och svenska ansvariga myndigheter har angivit.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Svenska Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?

För ytterligare information, kontakta:
Johan Söderberg, Drivmedelschef, Svenska Statoil, tel: 070-63 60 871, josod@statoilfuelretail.com
Anders Huss, Kommunikationsdirektör, Svenska Statoil, tel: 070-592 3882, sahu@statoilfuelretail.com

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & Retail ASA. 
I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle, smörjoljor och gasol. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska på pump. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Följ oss också på Facebook.

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Prissänkningen är glädjande för miljöbilisten eftersom det nu är billigare att tanka E85 jämfört med bensin. Vi räknar med att det leder till en ökad försäljning av E85 och därmed en minskad klimatpåverkan.
Johan Söderberg, Drivmedelschef, Svenska Statoil