Statoils satsning framgångsrik - personalen allt friskare

Statoils satsning framgångsrik - personalen allt friskare Statoils medvetna friskvårdsarbete börjar nu visa resultat. Under årets första fem månader har sjukfrånvaron minskat med närmare 26 procent jämfört med samma period föregående år. Hälsomålen har kopplats till företagets strategiska mål och friskvård har blivit en naturlig del av personalpolitiken. - Vårt arbete för att minska sjukfrånvaron och öka arbetsförmågan och motivationen hos medarbetarna visar att människor som mår bra presterar bättre. Återkommande trivselundersökningar intygar att personalen tycker att Statoil är ett bra företag att arbeta i, säger Staffan Westerberg, personalchef på Statoil Detaljhandel. Syftet med Statoils friskvårdssatsning är att öka medvetenheten om kost och hälsa samt att stimulera medarbetarna till fysisk aktivitet. God hälsa bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet samtidigt som kreativiteten och utvecklingsviljan inom företaget ökar. Statoil har kopplat målen för friskvårdsarbetet till företagets strategiska mål och affärsstrategier för att hälso- och friskvårdfrågorna ska vara en naturlig del av Statoils personalpolitik. - Personalen gillar våra friskvårdsaktiviteter. Exempelvis deltog 8 av 10 medarbetare i en stegtävling under tre veckor där personalen sammanlagt gick nära 47 600 000 steg, vilket motsvarar ett varv runt jorden, säger Staffan Westerberg, personalchef på Statoil Detaljhandel. På Statoil finns dessutom utbildade friskvårdsinspiratörer som motiverar och engagerar sina arbetskamrater att röra på sig. För ytterligare information, kontakta: Staffan Westerberg, personaldirektör Statoil Detaljhandel, 08-429 62 42, 070-429 62 42, staffan.westerberg@statoil.com Vivianne Habra, informatör Statoil, 08-429 64 18, 070-429 64 18, vivianne.habra@statoil.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT20320/wkr0001.pdf

Om oss

Statoil marknadsför petroleum- och energiprodukter. Där ingår bil-, lastbils- och flygbränslen, motor- och eldningsoljor, diesel, gasol, smörjmedel samt träpellets. På 600 servicestationer finns bla driv- och livsmedel, biltvätt och biluthyrning.

Dokument & länkar