Regeringen drar upp inriktningen för arbetet med att minska och motverka segregationen med ny strategi och miljardstöd till 32 kommuner

Regeringen är fast besluten om att minska klyftorna och presenterar en långsiktig strategi för att minska och motverka segregationen. Med strategin dras riktningen upp för kommande tioårsperiod. För att förbättra förutsättningarna för kommuner i arbetet med att minska segregationen görs en miljardsatsning på 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar där medelsfördelningen presenteras i dag.

Sverige ska inte ha några områden som kännetecknas av socioekonomiska utmaningar eller några särskilt utsatta områden. Med landets första strategi i sitt slag för att minska och motverka segregation utvecklar regeringen det långsiktiga arbetet och förstärker uthålligheten i insatserna. Att minska och motverka segregationen är en högt prioriterad del av regeringens arbete för ett Sverige som håller ihop.

Regeringen har redan gjort betydande insatser för att minska segregationen och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. En historisk satsning görs på Polismyndigheten. Satsningar genomförs också på att stärka skolan och elevers resultat och på upprustning av hyreslägenheter i miljonprogrammen. Dessutom riktas ett statsbidrag till civilsamhällets organisationer som stöd till deras insatser för att minska och motverka segregation.

Som ett led i detta arbete har regeringen beslutat om ett långsiktigt miljardstöd till kommuner. I dag meddelar Tillväxtverket hur fördelningen av stödet till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar kommer att se ut 2018. Mellan 2020–2027 beräknar regeringen att 2,2 miljarder kronor kommer att avsättas årligen. För 2018 har 425 miljoner kronor avsatts och för 2019 är 1,35 miljarder kronor beräknat.

- Kommunerna är centrala aktörer i arbetet mot segregation. Många kommuner bedriver redan ett aktivt och strategiskt arbete mot segregation och för ökad jämlikhet. Med ytterligare statliga resurser möjliggör regeringen för kommunerna att utveckla sitt arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora socioekonomiska utmaningar. Med de nya medlen kan kommunerna genomföra ytterligare prioriterade insatser. Det kan handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

I tabellen nedan presenteras de indikativa belopp som Tillväxtverket i dag meddelar att kommunerna kan ansöka om för 2018. Vidare presenteras översiktliga räkneexempel på hur medelsfördelningen kan se ut även för 2019 och 2020 och framåt. Räkneexemplen utgår från de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget, samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för dem i år. Vilka kommuner som kan söka om bidraget och den urvalsmodell som används för att välja ut kommunerna kommer att ses över och kan komma att revideras.

Kommun Belopp 2018* Belopp 2019** Belopp per år 2020–2027***
Järfälla 9 979 000 32 000 000 53 000 000
Huddinge 11 545 000 37 000 000 61 000 000
Botkyrka 10 701 000 35 000 000 57 000 000
Stockholm 50 725 000 164 000 000 269 000 000
Södertälje 10 893 000 35 000 000 58 000 000
Uppsala 16 673 000 54 000 000 88 000 000
Nyköping 9 000 000 29 000 000 48 000 000
Katrineholm 8 005 000 26 000 000 42 000 000
Eskilstuna 11 298 000 36 000 000 60 000 000
Linköping 13 808 000 45 000 000 73 000 000
Norrköping 12 988 000 42 000 000 69 000 000
Motala 8 444 000 27 000 000 45 000 000
Jönköping 12 827 000 41 000 000 68 000 000
Växjö 10 661 000 34 000 000 57 000 000
Karlskrona 9 523 000 31 000 000 50 000 000
Perstorp 6 755 000 22 000 000 36 000 000
Åstorp 7 151 000 23 000 000 38 000 000
Malmö 21 979 000 71 000 000 116 000 000
Landskrona 8 525 000 28 000 000 45 000 000
Helsingborg 13 099 000 42 000 000 69 000 000
Kristianstad 10 339 000 33 000 000 55 000 000
Halmstad 11 067 000 36 000 000 59 000 000
Göteborg 32 729 000 106 000 000 173 000 000
Uddevalla 9 014 000 29 000 000 48 000 000
Trollhättan 9 130 000 29 000 000 48 000 000
Borås 11 593 000 37 000 000 61 000 000
Filipstad 6 916 000 22 000 000 37 000 000
Örebro 13 425 000 43 000 000 71 000 000
Västerås 13 417 000 43 000 000 71 000 000
Borlänge 8 837 000 29 000 000 47 000 000
Gävle 11 106 000 36 000 000 59 000 000
Sandviken 8 244 000 27 000 000 44 000 000

* Totalt 425 miljoner kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Fördelningen är indikativ. För mer information se vidare tillväxtverket.se

** Totalt 1,35 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

*** Totalt 2,2 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

 

Regeringens samlade insatser mot segregation

Kort om strategin: Regeringens långsiktiga insatser mot segregation

Tillväxtverkets webbplats: Stärka 32 kommuners arbete för att minska segrega­tionen - riktad utlysning

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan

Mobil 076-144 17 03                              

www.regeringen.se

Prenumerera

Dokument & länkar