Totalt 6,9 miljoner kronor 2018 till Värmlands län från regeringens miljardsatsning för minskad segregation och ökad jämlikhet

I dag presenteras fördelningen av det långsiktiga miljardstödet till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. I Värmlands län kan Filipstads kommun för 2018 ansöka om cirka 6 900 000 kronor för minskad segregation och ökad jämlikhet. Regeringen beslutar även inom kort om en långsiktig strategi för det fortsatta arbetet för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028.

Arbetet för att minska och motverka segregationen är en högt prioriterad del av regeringens arbete för ett Sverige som håller ihop. Även om det går att skönja vissa positiva tecken i utvecklingen under senare tid, är skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och de som bor i andra områden fortsatt stora. Regeringen har redan gjort betydande insatser för att minska klyftorna och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Mer behöver dock göras.

Miljardsatsningen ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 2,2 miljarder kronor planeras avsätts årligen 2020–2027. För 2018 har 425 miljoner kronor avsatts och för 2019 beräknar regeringen att 1,35 miljarder kronor kommer att avsättas. Med dessa medel får kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

- Kommunerna är centrala aktörer i arbetet mot segregation. Många kommuner bedriver redan ett aktivt och strategiskt arbete mot segregation och för ökad jämlikhet. Med ytterligare statliga resurser möjliggör regeringen för kommunerna att utveckla sitt arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Satsningen ingår i regeringens breda arbete mot segregation och den nya långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation som regeringen presenterar inom kort. Genom strategin – den första i sitt slag någonsin – konsoliderar regeringen arbetet och drar upp inriktningen för ett långsiktigt och uthålligt arbete. I det ingår även att bidra till bättre förutsättningar för kommuner, landsting och civilsamhällesorganisationer i deras arbete mot segregation. Sverige ska inte ha några områden som kännetecknas av socioekonomiska utmaningar eller några särskilt utsatta områden.

Arbetet med att minska och motverka segregation måste ske samfällt på flera nivåer där stat, kommun och landsting samverkar med det civila samhället, forskare och näringslivet. Den långsiktiga strategin etablerar en långsiktig väg framåt där staten förtydligar sitt ansvar för att alla gemensamt bidrar och verkar för ett mindre segregerat samhälle.

I tabellen nedan presenteras de indikativa belopp som Tillväxtverket i dag meddelar att kommunerna kan ansöka om för 2018. Vidare presenteras översiktliga räkneexempel på hur medelsfördelningen kan se ut även för 2019 och 2020 och framåt. Räkneexemplen utgår från de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget, samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för dem i år. Vilka kommuner som kan söka om bidraget och den urvalsmodell som används för att välja ut kommunerna kommer att ses över och kan komma att revideras.

Kommun Belopp 2018* Belopp 2019** Belopp per år 2020–2027***
Järfälla 9 979 000 32 000 000 53 000 000
Huddinge 11 545 000 37 000 000 61 000 000
Botkyrka 10 701 000 35 000 000 57 000 000
Stockholm 50 725 000 164 000 000 269 000 000
Södertälje 10 893 000 35 000 000 58 000 000
Uppsala 16 673 000 54 000 000 88 000 000
Nyköping 9 000 000 29 000 000 48 000 000
Katrineholm 8 005 000 26 000 000 42 000 000
Eskilstuna 11 298 000 36 000 000 60 000 000
Linköping 13 808 000 45 000 000 73 000 000
Norrköping 12 988 000 42 000 000 69 000 000
Motala 8 444 000 27 000 000 45 000 000
Jönköping 12 827 000 41 000 000 68 000 000
Växjö 10 661 000 34 000 000 57 000 000
Karlskrona 9 523 000 31 000 000 50 000 000
Perstorp 6 755 000 22 000 000 36 000 000
Åstorp 7 151 000 23 000 000 38 000 000
Malmö 21 979 000 71 000 000 116 000 000
Landskrona 8 525 000 28 000 000 45 000 000
Helsingborg 13 099 000 42 000 000 69 000 000
Kristianstad 10 339 000 33 000 000 55 000 000
Halmstad 11 067 000 36 000 000 59 000 000
Göteborg 32 729 000 106 000 000 173 000 000
Uddevalla 9 014 000 29 000 000 48 000 000
Trollhättan 9 130 000 29 000 000 48 000 000
Borås 11 593 000 37 000 000 61 000 000
Filipstad 6 916 000 22 000 000 37 000 000
Örebro 13 425 000 43 000 000 71 000 000
Västerås 13 417 000 43 000 000 71 000 000
Borlänge 8 837 000 29 000 000 47 000 000
Gävle 11 106 000 36 000 000 59 000 000
Sandviken 8 244 000 27 000 000 44 000 000

* Totalt 425 miljoner kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Fördelningen är indikativ. För mer information se vidare tillväxtverket.se

** Totalt 1,35 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

*** Totalt 2,2 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

Regeringens samlade insatser mot segregation

Kort om strategin: Regeringens långsiktiga insatser mot segregation

Tillväxtverkets webbplats: Stärka 32 kommuners arbete för att minska segrega­tionen - riktad utlysning

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan

Mobil 076-144 17 03                              

www.regeringen.se

Prenumerera

Dokument & länkar