Meddelarfrihet i statliga bolag

Meddelarfrihet i statliga bolag I sitt välkomsttal till statsminister Göran Persson på ST:s kongress gjorde förbundsordförande Annette Carnhede fyra viktiga medskick till regeringen och statsministern: de stora nedskärningarna i statstjänsten, krav på meddelarfrihet för anställda i statliga bolag, politisk draghjälp via föräldraförsäkringen för att komma till rätta med osakliga löneskillnader och statens roll i utredningen av den nya samhällsorganisationen. - Idag är vi oroligare än någonsin! Varsel och neddragningar drabbar inte bara våra medlemmar utan också medborgarnas tilltro till ett fungerande samhällssystem. Vi har haft och har uppsägningshot inom flera av våra stora rikstäckande myndigheter. 2004 blir ett tufft år. När det gäller utredningen om översynen av samhällsorganisationen som leds av Mats Svegfors, säger Annette Carnhede: - Ansatsen för utredningen är mycket bra, men vi känner oro för att vi ensamma är de som diskuterar det nationella, statliga perspektivet. De regionala företrädarna har varit aktiva. Men inte vid ett enda möte, enligt utredaren, har någon representant fört den statliga sektorns talan. Vem kommer att göra det? Blir det först regeringen inför tilläggsdirektiven? ST kräver att yttrandefrihet och meddelarskydd införs inte bara för anställda i kommunala bolag, utan även i statliga: - Förtroendekrisen inom näringslivet visar att öppenhet och insyn är en förutsättning för förtroende. Öppenhet borde därför vara självklar i alla verksamheter som styrs och finansieras av staten. Annette Carnhede om föräldraförsäkring och jämställdhet: - Utredning efter utredning visar att något händer med lönerna när kvinnor och män blir föräldrar! Detta måste vi naturligtvis beivra i våra avtalsförhandlingar, men mycket handlar om synen på föräldraskapet. Nu har vi fått svar på att statsministern inte tycker tiden är mogen för en likadelning av föräldraförsäkringen. www.stmf.se/kongress03 På kongresswebben hittar du handlingar, motioner, program, deltagarlista, tal, pressida m m. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar