Sex nya i ST:s förbundsstyrelse

Sex nya i ST:s förbundsstyrelse ST:s kongress har valt en ny förbundsstyrelse. Sex av tolv* ledamöter är nya. Könsfördelningen är jämn. Tidigare förbundsordförande Annette Carnhede omvaldes på sin post. Siv Norlin och Tommy Aldvin valdes till första respektive andra vice ordförande. Nedan en kort presentation av den nya förbundsstyrelsen: Annette Carnhede bor i Nässjö och arbetar i Stockholm. Till yrket är hon byrådirektör inom AMS. Fackligt aktiv sedan 1974. Tidigare ordförande i avdelningen inom AMS. Ledamot av ST:s styrelse sedan 1997. Fackliga hjärtefrågor: tron på varje människas vilja och förmåga till utveckling och inflytande. I ST:s styrelse vill hon frigöra alla krafter i ett gemensamt arbete. Gift med Bertil sedan 1971. Har två vuxna barn: Henrik 31 år och Anna 26 år, båda boende i Malmö. Fritiden tillbringar Annette på Öland. Hon läser mycket och älskar film. Tel 070-641 12 15. Siv Norlin bor i Stockholm och är anställd som försäkringssekreterare på försäkringskassan. Fackligt aktiv sedan 1980, ordförande i avdelningen inom försäkringskassorna och ledamot i den lokala sektionsstyrelsen i Stockholm. Fackliga hjärtefrågor: lönefrågor och arbetsmiljö. Anser att en stark fackförening bygger på att medlemmarna ges möjlighet att kunna påverka och vara delaktiga i den egna organisationen. Tel 070-662 12 93. Tommy Aldvin bor i Stockholm och är ingenjör. Fackligt aktiv sedan 1980. Ordförande i avdelningen inom Vägverket. Ledamot av förbundsstyrelsen sedan 1995. Fackliga hjärtefrågor: bolagiserings- och privatiseringsfrågor. Fritiden ägnar han gärna åt läsning, sommarhuset och sjöliv. Tel 070-551 53 37. Ing-Marie Nilsson bor i Klintsjö, Vännäs och arbetar vid Umeå universitet som ekonomiadministratör. Ordförande i avdelningen inom högskolor och universitet. Började som fackligt aktiv i Umeåsektionen 1991. Ledamot i förbundsstyrelsen 1999. Fackliga hjärtefrågor: medlemsperspektiv och medlemsdialog, att förverkliga samverkan på arbetsplatsen och ta chanser att bilda opinion. Fritiden ägnar hon åt friluftsliv, helst i Tärnafjällen, en god bok eller korsord. Tel 070-536 49 90. Helmut Moser bor och arbetar i Norrköping. Ordförande i avdelningen inom Migrationsverket och Integrationsverket. Arbetade tidigare som utredare inom asylmottagingen och med integrationfrågor. Personalföreträdare i Migrationsverkets styrelse. Lång facklig erfarenhet från privata sektorn. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 1995. Fackliga hjärtefrågor: löner och trygghet, som han anser är grunden för fackligt arbete. Särskilt intresserad av inflytande-, demokrati- och verksamhetshetsutvecklingsfrågor. Sedan 1998 engagerad i bistånds- och utvecklingsprojekt på Balkan. Fritidintressen: en god bok - gärna nordiska författare på originalspråk - Slas ett måste, barnbarn och trädgård, på senare tid återigen modern jazz och blues. Tel 070-823 85 19. Madelene Trolle bor i Göteborg och är domstolssekreterare. Fackligt aktiv sedan 1989. Andra vice ordförande i avdelningen inom Domstolsverket och ledamot i sektionsstyrelsen för Västra Hovrättsområdet. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 1998. Fackliga hjärtefrågor: lönepolitiken och att modernisera det interna fackliga arbetet. I styrelsen vill hon åstadkomma ändrade arbetsformer, att styrelsen deltar mer i lokala, regionala och centrala aktiviteter och ett gott samarbete. På fritiden umgås hon med familj och vänner, reser, njuter av god mat och utförsåkning på skidor. Tel 070-374 99 87. Björn T Johansson bor i Landskrona och arbetar som rangerledare i Malmö vid Green Cargo. Ordförande i branschen inom spårtrafik. Fackligt aktiv sedan 1986. Ersättare i Green Cargos bolagsstyrelse sedan 2001. Fackliga hjärtefrågor: rättvise- och trygghetsfrågor. Fritidsintressen: styrketräning och att resa. Tel 070-724 64 93. Gun Kempe bor och arbetar i Ängelholm. Arbetar som processförare på skattekontoret. Är fr o m ombudsmötet 2003 ordförande i avdelningen inom skattemyndigheterna. Arbetat fackligt sedan skatteavdelningen bröts ut från länsstyrelsen. Västeråssektionens första ordförande. I avdelningsstyrelsen sedan 1991. Fackliga hjärtefrågor: arbetsmiljö, anställningstrygghet, lönefrågor. Fritiden ägnar hon åt man, dotter, barnbarn och ett sommarhus i Hälsingland. Tycker om att läsa, vara ute i naturen och att umgås med vänner. Politiskt intresserad men har för närvarande inga uppdrag då det fackliga arbetet tar tiden i anspråk. Tel 070-320 36 75. Lars Hedin bor i Örkälla och arbetar på SMHI i Norrköping. Till yrket är han meteorologisk operatör. Ordförande i avdelningen inom SMHI. Jobbat fackligt sedan tidigt 1980-tal som styrelseledamot, sektionsordförande och ordförande sedan 1988. Fackliga hjärtefrågor: att förbättra den fackliga verksamheten genom bättre styrning och kvalitetssäkring av verksamhetsprocesser, att omsätta planer och visioner till konkreta, uppföljningsbara mål på arbetsplatsen och att ta fram användbara "verktygslådor" för det fackliga arbetet. Gift och har tre barn. Fritidsintressen: att springa maraton och olika utomhusprojekt. Tel 070-835 23 56. Eva Davidsson bor i Nyköping och är handläggare på Lantmäteriet. Fackligt aktiv sedan 1987, bl a som ordförande för avdelningen inom Lantmäteriet. Fackliga hjärtefrågor: inflytande och delaktighet. Gift och har en son. Fritidsintressen: sommarhuset där hon med stor förtjusning tillbringar mycket tid, tycker väldigt mycket om läsa böcker, gärna deckare. Tel 070-5784642. Kjell Strömbäck bor i Tullinge söder om Stockholm. Har arbetat 35 år i Posten med många olika uppgifter, de senaste fyra åren som ordförande i avdelningen inom Posten. Innan dess administrativ chef inom Posten Kommunikation. I mitten av 80-talet sektionsordförande inom ST-Posts sektion på huvudkontoret. Ensamstående och har två vuxna barn. Fackliga hjärtefrågor: internationella frågor och ledarskapsfrågor. På fritiden läser han mycket, löser korsord och umgås med vänner och är ordförande i bostadsrättsföreningen. Tidigare politiskt arbete, men tiden räcker inte längre till. Extraknäcker ibland med kurser i hur man skriver effektiv svenska i samarbete med Företagsuniversitetet i Stockholm. Tel 070-980 80 80. Lennart Grönberg bor och arbetar i Stockholm. Är utredningshandläggare inom Rikspolisstyrelsen och sektionsordförande på Rikspolisstyrelsen och förste vice ordförande i avdelningen inom polisväsendet. Sektionsstyrelsen 1992, huvudskyddsombud 1994 och ordförande i sektionstyrelsen sedan 1997. Suppleant i avdelningsstyrelsen 1994. Stockholmsdisriktet 1999-2001. Fackliga hjärtefrågor: arbetsmiljö och samverkansfrågor. Gift och har två barn. Det stora fritidsintresse är sommarstugan där han håller på med trädgården så fort han kan. Tel 070- 854 08 16. * i förbundsstyrelsen ingår även en personalrepresentant, för närvarande Kurt-Åke Sjöström. Val av personalrepresentant åligger inte kongressen, utan sker i samband med personalklubbens årsmöte. FOTOGRAFIER PÅ VARJE LEDAMOT FINNS PÅ HEMSIDAN OCH KONGRESSWEBBEN www.stmf.se/kongress03 På kongresswebben hittar du handlingar, motioner, program, deltagarlista, tal, pressida m m. För mer information, välkommen att kontakta: Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar