Det goda arbetet central fråga för nya ST-ordföranden

Det goda arbetet central fråga för nya ST-ordföranden - Kampen för det goda arbetet är ett av de områden där vi som fackförbund måste flytta fram positionerna, sa ST:s nyvalda ordförande Annette Carnhede vid kongressavslutningen under torsdagen. Vi måste ha ett arbetsliv där människor orkar jobba fram till pensionsåldern, konstaterade hon. Dagens slimmade arbetsorganisationer medför ofta omänsklig press, arbetsbelastning och stress. Två andra viktiga områden som den nya ST-ordföranden framhäll var arbetet mot diskriminering av såväl kvinnor som invandrare samt att tydliggöra statens betydande roll och uppgifter. - Det är främst kvinnorna inom ST som drabbas av de dåliga sidorna i arbetslivet. Men vi ska också driva frågor om diskriminering. Människor från andra länder måste på samma villkor få arbeta i Sverige. Vi måste se den allvarliga sociala faran, den sociala bomb som ligger i att låta diskrimineringen bara fortgå, sa Annette Carnhede. - En viktig sak som förbundsstyrelsen börjat diskutera och som jag vill gå till beslut i är att tydliggöra att ST inte tolererar att man är medlem i ST och samtidigt deltar i nynazistiska våldsorganisationer. I fråga om statens roll riktade sig Annette Carnhede till Göran Persson: - Hur länge tror regeringen att de anställda ska ge järnet inom de statliga verksamheterna och vara goda ambassadörer för den svenska modellen, när vardagen är fylld av organisatoriska hinder som försvårar för de anställda att ge en bra service och göra ett bra jobb? När de år efter år arbetar i en organisation som präglas neddragningar, uppsägningar och omorganisationer? En annan fråga som diskuterades på kongressen var det pågående utredningsarbetet mellan ST, HTF, SKTF och Finansförbundet. - Ett tydligt och viktigt uppdrag som kongressen har gett är att nu fullfölja det organisationspolitiska arbetet, konstaterade Annette Carnhede. Att gå vidare i utredningsarbetet tillsammans med HTF, SKTF och Finansförbundet får inte betyda att vi försämrar vårt samarbete med andra. Vi vårdar också våra utmärkta relationer till TCO och till förbund inom andra centralorganisationer. Besluten på denna kongres sinnebär viktiga steg framåt. Misslyckas vi med det samarbetet och det närmandet är det något som våra medlemmar kommer att förlora på. Det skulle försvaga vårt fackliga arbete. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Ann Dahlin, pressekreterare ST 08-790 51 64, 070-564 5164 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00680/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00680/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar