Facket kritisk till polisutredning

Facket kritisk till polisutredning - Det är svårt att se på vilket sätt medborgarnyttan förstärks. Tvärtom innebär vissa av förslagen en försämring, säger Anna-Greta Johansson, ordförande för STs avdelning inom polisen, i en kommentar till polisverksamhetsutredningens betänkande som idag överlämnades till justitieminister Thomas Bodström. Utredningen föreslår bl a att vissa tillståndsärenden ska föras över till kommunerna, vilket kan innebära att besluten kan komma att träffas av anställda i en annan kommun än där den sökande är bosatt. - Det är både dyrt och odemokratiskt, anser Anna-Greta Johansson. Delgivningar föreslås - i strid mot vad Riksskatteverket vill - föras över till Kronofogdemyndigheterna, trots att polisen redan har en väl utbyggd organisation för denna verksamhet. Utredningen föreslår vidare att kommunerna, istället för polisen, ska besluta när någon vill bestrida ålagd parkeringsavgift. - Det verkar obetänkt - i synnerhet efter utredningen som presenterades förra veckan. Den visade att kommunerna är beroende av inkomsterna från felparkerade fordon. Däremot är det bra att vapen- och passärenden ligger kvar hos polisen, säger Anna-Greta Johansson. För mer information, välkommen att kontakta: Anna-Greta Johansson, ordförande för STs avdelning inom polisen, tel 08-401 93 42 eller 070-665 51 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00310/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar