Hög tid att gå vidare med förkortad arbetstid

Hög tid att gå vidare med förkortad arbetstid - Det är beklagligt att ännu en arbetstidsutredning genomförts utan att man kunnat presentera ett konkret förslag om kortare arbetstid. Det säger ST:s ordförande Annette Carnhede i en kommentar till den utredning som regeringens arbetstidsgrupp lämnade i dag. - Det man ändock kan tolka positivt är ordföranden Inger Segelströms uttalande att arbetsmarknadens parter har en utmätt tid - den tre månader långa remisstiden - att förklara sig beredda att korta arbetstiden avtalsvägen. I annat fall rycker alternativet med lagstiftning närmare. Om en avtalslösning ska vara acceptabel måste den gälla alla, understryker Annette Carnhede: - Inom staten har vi exempelvis under tio års tid haft centrala avtal som gör det möjligt att sluta lokala avtal om kortare arbetstid, men praktiken har visat att det är mycket svårt för oss att komma fram den vägen. - Vi anser att en arbetstidsförkortning är en av flera nödvändiga förändringar för att förbättra människors hälsa, fortsätter Annette Carnhede. Jag hoppas att vi får mer av en helhetssyn i den kommande debatten. Många ekonomer har glömt bort folkhälsan när de räknat på kostnaderna för en arbetstidsreform. - Dagens pressade arbetsklimat tvingar bort människor från arbetslivet till förtidspension, långa sjukskrivningar och arbetslöshet. Den verkliga pensionsåldern är inte 65 år, utan 58 år. Och antalet långtidssjukskrivna med besvär och skador som är relaterade till arbetsmiljön stiger brant. Det här innebär stora kostnader för samhället och ett stort lidande för den enskilda individen. En arbetstidsförkortning är också en efterlängtad jämställdhetsreform. - Många kvinnor har redan kortare arbetstid, men till priset av lägre lön, lägre pensionspoäng och sämre karriärmöjligheter, konstaterar Annette Carnhede. Om tiden kortas för alla skulle dessa kvinnor i ett slag betraktas som heltidsarbetande. ST:s uppfattning är att veckoarbetstiden inom ett par år bör förkortas till 37 eller 37,5 timmar, via lagstiftning. Därefter kan man successivt fortsätta att minska tiden, med målet sex timmars arbetsdag. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Ann Dahlin, pressekreterare 08-790 51 64, 070-564 51 64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00960/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar