Positiva förväntningar på Svegfors som hövding

Positiva förväntningar på Svegfors som hövding - Mats Svegfors är känd som en skicklig företagsledare och har varit uppskattad av personalen under sin tid på Svenska Dagbladet, säger ordföranden i ST-Länsstyrelse, Ulf Pauli, i en kommentar till regeringens utnämning av chefredaktören Mats Svegfors till landshövding i Västmanlands län. - Han är också en engagerad opinionsbildare, och det är bra att det finns sådana företrädare för länsstyrelsen, fortsätter Ulf Pauli. Mats Svegfors har ofta torgfört sin uppfattning att den offentliga sektorn ska skäras ned, men han har samtidigt markerat att det ska finnas en tydlig rågång mellan offentliga myndigheters sätt att hantera verksamheten och annan, konkurrensutsatt eller marknadsanpassad verksamhet. - Vi hoppas att Mats Svegfors nu ska få nya insikter om de statligt anställdas pressade arbetsvillkor. Nedskärningarna har redan gått för långt, det visar inte minst den arbetsmiljöundersökning som ST presenterade nyligen, säger ST:s ordförande Annette Carnhede. - Däremot är det bra och viktigt att Mats Svegfors förstår de offentliga myndigheternas särart, säger Annette Carnhede. Det är en fråga som behöver uppmärksammas mer. Vi har tyvärr på senare tid sett exempel på myndigheter som går långt i marknadsanpassning. Bland annat finns länsstyrelser som lägger ut kärnverksamheter som arkivhantering på entreprenad, säger Annette Carnhede. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Ulf Pauli, ordförande ST-Länsstyrelse 070-839 78 98 Ann Dahlin, pressekreterare ST 08-790 51 64, 070-564 5164 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00570/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar