Riksskatteverket säljer ut hantering av hemliga uppgifter

Riksskatteverket säljer ut hantering av hemliga uppgifter Riksskatteverket planerar att sälja ut delar av IT-verksamheten till privata intressenter. Det skulle innebära en stor risk för att obehöriga personer får ta del av sekretessbelagda uppgifter, anser Statstjänstemannaförbundet. Riksskatteverket, RSV, hanterar stora mängder uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden från företag och enskilda individer. Den tekniska utvecklingen har lett till att alltmer lagras och hanteras i olika IT-system. Uppgifterna kommer från företag och enskilda som lämnat dem med vetskap om den absoluta sekretess som finns hos skatteförvaltningen. RSV vill nu lägga ut bland annat scanning av skattedeklarationer och tjänster av servicetekniker till privata entreprenörer. - Det betyder att viktig hemlig information hamnar utanför myndigheten, konstaterar Lars-Olof Nilsson, ordförande i ST-Skatt. Företag inom hela EU har möjlighet att engagera sig, och ytterst finns en risk att oseriösa inhemska eller utländska företag får tillgång till informationen. En utförsäljning eller entreprenad innebär också att företag som själva kan bli föremål för kontroll skall hantera hemliga uppgifter om sig själv och sina konkurrenter. -Självklara integritetsskäl talar för att all verksamhet som bedrivs inom en myndighet som skatteförvaltningen ska hanteras av personal med tjänstemannaansvar, säger Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, ordförande ST 070-641 12 15 Lars-Olof Nilsson, ordförande ST-Skatt 070-320 36 76 Ann Dahlin, pressekreterare 08-790 51 64, 070-564 51 64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00340/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar