ST bildar ST-Fonder för att ge bästa möjliga pension

ST bildar ST-Fonder för att ge bästa möjliga pension Statstjänstemannaförbundet och Carlson Investment Management bildar ST-Fonder. Detta sker för att ge Sveriges 90 000 Statstjänstemän och deras anhöriga ett konkurrenskraftigt alternativ för sitt individuella val inom det lagstadgade pensionssystemet (den kommande premiereserven) och för direktsparande i aktie- och räntefonder samt pensionssparande inom det individuella pensionssparandet (IPS). Redan vid årsskiftet kommer tre nya generationsfonder att startas och erbjudas Statstjänstemannaförbundets medlemmar och deras anhöriga. ST-Fonder är ytterligare ett led för förbundet att åstadkomma största möjliga medlemsnytta. - I de nya pensionssystemen är det en naturlig och angelägen facklig uppgift att erbjuda medlemmarna ett bra alternativ för den individuella förvaltningen av pensionskapitalet, säger Statstjänstemannaförbundets ordförande Lisbeth Eklund. - Det har alltid varit en av de viktigaste fackliga uppgifterna att agera för att medlemmarna får en så bra pension som möjligt - på villkor de själva har inflytande över genom sitt fackförbund, säger Gunnar Johanson, kanslichef på statstjänstemannaförbundet. Samarbetet med Carlson Investment Management är naturligt för Statstjänstemannaförbundet. Dels är det en fondförvaltare som under de senaste åren nått goda resultat, dels har Carlson TCO som uppdragsgivare och ansvarar idag för betydande delar av förbundets kapitalförvaltning. Förutom god kvalitet och förtroende har också låga förvaltningsavgifter varit viktigt i valet av samarbetspartner. Eftersom Statstjänstemannaförbundet tror på en hög anslutningsgrad till ST-Fonder har en konstruktion valts som kommer att ge successivt sänkta förvaltningskostnader. Inom ST-Fonder kommer förvaltningsavgifterna att baseras på den sammanlagda förmögenheten i de tre nystartade fonderna. Vid en förmögenhet på 0-2 miljarder blir den årliga förvaltningsavgiften 1,00%. Därefter sker en stegvis sänkning och vid en förmögenhet överstigande 10 miljarder kommer avgiften att vara 0,35%. I takt med att allt fler väljer ST-Fonder kommer det alltså att kosta allt mindre att få pensionssparandet förvaltat: - Genom bildandet av ST-Fonder kan vi erbjuda våra medlemmar ett av marknadens bästa alternativ genom bland annat låga avgifter och god förvaltning, säger Lisbeth Eklund. - Det är inte bara avkastningen som är viktig - på 30-35 års sikt kan skillnaden mellan olika fondbolags förvaltningsavgifter motsvara mer än en hel årslön, säger Gunnar Johanson. - Vi är självklart glada och smickrade över att Statstjänstemannaförbundet valt oss som samarbetspartner i pensionsfrågorna och att vi gemensamt bildar ST-Fonder, säger Stefan Gripwall, Chef Carlson Fonder. För oss innebär det utvidgade samarbetet att vi ytterligare stärker positionerna på fondmarknaden. Statstjänstemannaförbundets medlemmar och deras anhöriga kommer att kunna välja mellan samtliga Carlson-fonder, men i första hand kommer tre nystartade generationsfonder att rekommenderas: ST-Fond 28-44 år Fondens medel placeras i en aktieportfölj av svenska och utländska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden har som riktvärde att 50 % av fondens placeringar skall vara i svenska aktier och 50 % i utländska aktier. Fonden är normalt fullinvesterad i aktier och håller endast en mindre transaktions- likviditet. ST-Fond 45-58 år Fondens medel placeras i en aktieportfölj av svenska och utländska aktier och aktierelaterade värdepapper med ett komplement av placeringar i räntebärande fondpapper utgivna i svenska kronor. Fonden har som riktvärde att 35 % av fondens placeringar skall vara i svenska aktier, 35 % i utländska aktier och 30 % i räntebärande fondpapper i svenska kronor. ST-Fond 59 + Fondens medel placeras i räntebärande fondpapper utgivna i svenska kronor med ett komplement av placeringar i en global aktieportfölj av svenska och utländska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden har som riktvärde att 70 % i räntebärande fondpapper i svenska kronor, 20 % av fondens placeringar skall vara i svenska aktier och 10 % i utländska aktier. För de tre nya generationsfonderna bildas ett gemensamt placeringsråd där representation finns från såväl medlemmar inom förbundet som från Carlson Investment Management. ST-Fonders bildande Verksamheten inom ST-Fonder kommer att bedrivas via Carlson Investment Managements (CIM:s) tillstånd som värdepappersbolag under namnet ST-Fonder som avses bli en bifirma till CIM. För ytterligare information kontakta Lisbeth Eklund, förbundsordförande ST 070-665 52 98 Gunnar Johanson, kanslichef ST, 08-790 51 00, 070-665 52 71 Stefan Gripwall, Chef Carlson Fonder, 08-5063 44 01, 0708-68 63 63 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar