ST initiativ ger resultat - regeringen ser över statens konsultberoende

ST initiativ ger resultat REGERINGEN SER ÖVER STATENS KONSULTBEROENDE, NU ÅTERSTÅR DET FÖR REGERINGEN ATT OCKSÅ TA INITIATIV FÖR ATT FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA - Bättre sent än aldrig säger ST:s ordförande Annette Carnhede med anledning av att regeringen genom Finansdepartementet nu äntligen vaknat och ger RRV det uppdrag dom för över ett år sedan begärde att få göra. Bakgrunden är att ST i en rapport i slutet av 1999 visade att statlig myndigheternas konsultnotor växt i snabb takt. Under perioden 1996 - 1998 upphandlade statliga myndigheterna konsulttjänster för hela 44,5 miljarder kronor (i genomsnitt 15 miljarder kronor per år), en utgift som motsvarar kostnaden för 45 000 jobb. Bidragande orsak till att konsultnoterna växt är att myndigheterna i sin osäkerhet om framtida finansiering tar till dyra och kortsiktiga lösningar. Denna osäkerhet i kombination med att statliga verksamheter får allt mindre resurser också ger statligt anställda sämre arbetsmiljö. Även detta har ST visat genom en arbetsmiljöunder-sökning och till regeringen sagt att den pressade arbetssituationen och dåliga arbetsmiljön i staten hotar de anställdas hälsa. - Som vi ser det är situationen så allvarlig att frågan måste upp på högsta nivå. Vi har i ett brev till Göran Persson begärt att statsministern och samtliga övriga ministrar tar upp frågan med myndighetscheferna på sina respektive områden. Som den högste representanten för staten som arbetsgivare måste han också se till att de egna anställda får en anständig arbetsmiljö, säger ST:s ordförande Annette Carnhede. ST:s arbetsmiljöundersökning, som genomfördes av SCB och presenterades på förbundets kongress i november, är både en dyster och uppfordrande läsning för regeringen. ST:s medlemmar mår på många sätt sämre än arbetande i genomsnitt, med omfattande psykiska och fysiska besvär som är kopplade till arbetssituationen. Exempelvis anger 60 procent av medlemmarna att de är fysiskt uttröttade efter arbetet - som i många fall är ett stillasittande kontorsarbete. Bland anställda i allmänhet är motsvarande siffra 30 procent. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Dag Andersson, förbundssekreterare 070-717 29 39 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00540/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar