ST protesterar mot mord på fackföreningsledare

P R E S S M E D D E L A N D E Statstjänstemannaförbundet Stockholm 1998-10-22 sidan 1(1) ST protesterar i brev till Colombias president Fackförbundsledare mördad I förrgår natt blev vice ordföranden i den fackliga centralorganisationen i Colombia mördad. Jorge Ortega blev mördad i sam-band med den pågående strejken bland statsanställda i Colombia. En strejk som bott-nar i den ekonomiska politik den colom-bianska regeringen bedriver och som främst slår mot de fattigaste sektorerna i Colombia. I ett brev till Colombias president kräver Stats-tjänstemannaförbundet ST att det skall genomföras en opartisk utredning av mordet samt att de fackliga rättigheterna skall res-pek-teras. Den 20 oktober blev Jorge Ortega, vice ordförande i den colombianska fackliga centralorganisationen CUT, mördad. Jorge Ortega spelade en mycket viktig roll inom den colombianska fackföreningsrörelsen. Hans arbete för att stärka och skapa respekt för de mest elementära fackliga och mänskliga rättigheterna har rört oss alla djupt. I ett brev till den colombianske presidenten Andrés Pastrana kräver Statstjänstemannaförbundet att den colombianska regeringen omedelbart inleder en fullständig undersökning, offentlig och opartisk, av mordet på Jorge Ortega arresterar den eller de materiellt och intellektuellt ansvariga för detta brott och ställer dem inför rätta ger effektiva och officiella garantier för alla fackföreningsledares och aktivisters personliga säkerhet återupptar dialogen med den colombianske fackföreningsrörelsen och låter den till fullo delta i lösningen av de stora ekonomiska och sociala problem landet har respekterar de fackliga rättigheterna liksom organisations-, mötes- och demonstrationsfriheten. _Vi kan aldrig tysta acceptera att löntagares kamp för rättvisa och bättre villkor slås ned med mord på fackföreningsledare eller andra som deltar i samhällsdebatten, säger Lisbeth Eklund, ordförande i ST, i en kommentar. För ytterligare information kontakta Magnus Ljungkvist, pressombudsman ST 070-328 51 64