Stoppa diskriminering av föräldralediga!

Följande debattartikel publicerades i Göteborgs-Posten den 19 juli och är nu fri för publicering Stoppa diskriminering av föräldralediga! ST vill ha svar från jämställdhetsminister Margareta Winberg: är det rimligt att småbarnsföräldrar i Sverige får en lägre a-kasseersättning om de jobbar deltid under sin föräldraledighet och därefter blir arbetslösa? Den 24 maj 2002 avgjordes två mål i Regeringsrätten som rörde beräkning av A-kasseersättning vid deltidsanställning. I det ena fallet hade kvinnan under sin föräldraledighet arbetat 75 procent och uppburit 25 procent föräldrapenning - en rättighet som alla föräldrar har enligt föräldraledighetslagen. När hon sedan skulle gå tillbaka till heltidsarbete erbjöds hon enbart en anställning om 80 procent. Hon sökte då A-kassa för de resterande 20 procenten med motiveringen att hon innan föräldraledigheten hade haft en anställning på heltid. Det andra fallet gällde en kvinna som under föräldraledigheten blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist och då begärde att A-kasseersättningen skulle beräknas på hennes tidigare heltidstjänst. I båda fallen prövades huruvida A-kasseersättningen skulle beräknas på den tid som kvinnorna hade varit föräldralediga och arbetat deltid, eller om perioden skulle räknas som överhoppningsbar. Om perioden kunde anses som överhoppningsbar skulle kvinnorna få en högre ersättning, eftersom den då skulle baseras på den heltidstjänst som de haft innan föräldraledigheten. Regeringsrätten kom emellertid fram till att om man kombinerar föräldraledighet med deltidsarbete och då arbetar i en sådan omfattning att man uppfyller arbetsvillkoret i 12 § ALF (Lagen om arbetslöshetsförsäkring, 1997:238) så ska ersättningen baseras på den faktiskt arbetade tiden. Det innebär att i de fall småbarnsföräldrar under sin föräldraledighet exempelvis arbetar mer än 70 timmar i månaden under en sexmånadersperiod och därefter blir arbetslösa så kommer A- kasseersättningen att sänkas kraftigt. En sådan tolkning anser Statstjänstemannaförbundet får förödande konsekvenser för jämställdheten. Idag är det endast lite drygt 14 procent av föräldraledigheten som tas ut av papporna. Regeringsrättens tolkning kommer knappast att främja att fler män också väljer att gå ner i arbetstid när de är föräldralediga. En annan aspekt är att Regeringsrättens tolkning kan innebära att Sverige bryter mot EG-rättens förbud om indirekt diskriminering. Förbudet att diskriminera gäller även inom socialförsäkringsområdet. Uppgifter från SCB visar på att det är till övervägande del kvinnor som väljer att kombinera sitt föräldraskap med deltidsarbete. Det nya sättet att beräkna A-kasseersättning för deltidsarbetande kvinnor anser Statstjänstemannaförbundet därför strider mot EG:s direktiv 79/7/EEG om likabehandling i fråga om social trygghet. Lagstiftaren måste därför snarast se till att lagen rättas efter direktivets intentioner. För mer information, välkommen att kontakta: · Annette Carnhede, STs förbundsordförande, tel 070-641 12 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020729BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020729BIT00340/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar