Svag AD-dom tog ställning för arbetsgivare

Statstjänstemannaförbundet Stockholm 1998-10-21 Konflikt om lantmätare Svag AD-dom tog ställning för arbetsgivare Arbetsdomstolen avgjorde idag tvisten mellan Statstjänstemannaförbundet ST och Uddevalla samt Kristianstad kommun. Tvisten gällde övergång av verksamhet från Lantmäteriverket till kommunerna. ST menade att kommunerna var skyldiga att ta över personalen från lantmäteriverket, kommunerna hävdade motsatsen. Arbetsdomstolen avgjorde idag målet till kommunernas förmån. -Det är klart att domen känns olustig, säger ST:s ordförande Lisbeth Eklund i en kommentar. Domen gör att anställda i offentlig sektor inte har samma trygghet i övergångar av verksamhet som privatanställda. Kortfattad bakgrund Regeringen gav 1996 kommunerna möjlighet att ansöka om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Den kommunala lantmäterimyndigheten begränsas till att i huvudsak syssla med fastighetsförrättning och service i samband med denna. Hittills har 36 kommuner fått tillstånd att påbörja sådan verksamhet. I samband med övertagandet av verksamheten har sex kommuner vägrat ta emot den personal som tidigare handlagt frågorna på Lantmäterimyndigheten. De sex kommunerna, Linköping, Gävle, Jönköping, Uddevalla, Motala och Kristianstad, har i tvisteförhandlingar med ST hävdat att det inte föreligger identitet mellan verksamheterna och att man därför inte behöver ta emot den berörda personalen. ST beslutade därför att stämma kommunerna inför Arbetsdomstolen. Domen Idag föll domen i arbetsdomstolen till kommunernas fördel. För att det skall vara en övergång av verksamhet enligt LAS krävs att de rekvisit som EG- domstolen ställt upp vid den här typen av ärenden är uppfyllda. Det framstår som något märkligt med tanke på att direktivet inte är tillämpligt på "offentlig verksamhet av förvaltande karaktär" över huvud taget. Två av domstolens ledamöter var av skiljaktig mening och gick på ST:s linje, det vill säga att EG-domstolens krav är svåra att tillämpa bokstavligen på offentlig verksamhet av myndighetskaraktär. -Vi är besvikna idag, säger ST:s ordförande Lisbeth Eklund. Med EG-domstolens praxis som grund kommer det vara mycket svårt att göra gällande att det skett övergång av verksamhet i enlighet med LAS i något tänkbart fall för våran del. Det vore mycket olyckligt om dagens dom leder till att vi får olika spelregler för offentlig och privat verksamhet. För ytterligare information kontakta Torsten Nilsson, förbundsjurist, ST 070-582 52 08 Magnus Ljungkvist, pressombudsman, ST 070-328 51 64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00430/LANTMÄT2.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00430/LANTMÄT2.doc