Uttalande om Colombia

Uttalande om Colombia Antaget vid Statstjänstemannaförbundets kongress, 16 november 1999 Statstjänstemannaförbundet, som organiserar 90 000 statligt anställda i Sverige, och som har samlats till kongress i Stockholm den 15 - 18 november 1999, vill än en gång uttrycka sin stora bestörtning över den brist på respekt för elementära mänskliga och fackliga rättigheter som råder i Colombia. De senaste tio åren har närmare 3000 fackliga ledare och aktivister mördats på grund av sitt fackliga engagemang, bland andra CUTs vice ordförande Jorge Ortega. Den absoluta majoriteten av dessa mord är fortfarande ouppklarade och de ansvariga blir därmed inte straffade. Tusentals andra är utsatta för ständiga mordhot och attentat och många tvingas fly, inom eller utom landet - enbart för sitt försvar av de arbetandes rättigheter och för sin kamp för värdiga levnadsvillkor för dem som bygger upp landet. Det enorma antalet brott mot elementära mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter i Colombia och den straffrihet som råder, är skrämmande och anstår inte en demokrati. Organisations- och yttrandefriheten, och därmed rätten att organisera sig och verka fackligt, utan repressalier, utgör fundamentala grundstenar i en demokratisk stat. Statstjänstemannaförbundet tvekar inte att höja rösten i alla sammanhang där så är möjligt för att uppmärksamma omvärlden på den förföljelse den colombianska fackföreningsrörelsen är utsatt för. Lika självklart försvarar vi de arbetandes rätt att organisera sig och tillvarata sina rättigheter utan att tvingas att betala för detta med sina liv. Statstjänstemannaförbundet kräver att Colombias president och statschef omedelbart vidtar de åtgärder som krävs för att skydda medborgarnas och de fackligt aktivas liv och säkerhet, skyndsamt utreda alla brott som begåtts mot dem och ställa de ansvariga till svars för detta. För ytterligare information kontakta Lisbeth Eklund, förbundsordförande ST 070-665 52 98 Ann Dahlin, pressekreterare ST 08-790 51 64, 070-564 5164 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar