Mottagning för studenter som 2015 tilldelats resestipendier i samband med examensarbeten på mastersnivå

För fjärde året i rad har stiftelsen delat ut resestipendier till västsvenska studenter som stöd för att genomföra projektarbeten utomlands i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiaterna som t o m i år uppgår till ett drygt 160-tal verkar inom forskningsområdena Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.

Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens styrelseordförande delar under ceremonin ut diplom till alla stipendiater. Därefter berättar stipendiaterna Oskar Dixelius och Carolina Wilnerzon Thörn från Apotekarprogrammet, Katarzyna Soja, Emelie Marklund och Fredrik Möller Billig från Läkarprogrammet samt Sofia Berg och Madeleine Englund från Handelshögskolan om sina projektarbeten, samt erfarenheter och insikter från sina resor.

Under ceremonin serveras en lätt lunch.


Plats:
Dicksonska Palatset, Göteborg (korsningen av Södra vägen och Nya Allén, med adress Parkgatan 2)
Tid:
20 januari 2016; kl 12.00-13.30


Välkommen!


Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur


Med svar till:
Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
E-post:
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se
Tel: +46(0)730 34 63 52


OM STIFTELSEN

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste nitton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur fattat beslut om utdelning av ca 293 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 160 masterstipendier som resebidrag. delat ut ett drygt hundratal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, dans, teater, litteratur och design och scenografi.
www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Snabbfakta

För fjärde året i rad har stiftelsen delat ut resestipendier till västsvenska studenter som stöd för att genomföra projektarbeten utomlands i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiaterna som t o m i år uppgår till ett drygt 160-tal verkar inom forskningsområdena Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.
Twittra det här