Säkerhet i fokus i Stenas Hållbarhetsredovisning

Stena AB publicerar för första gången en hållbarhetsredovisning där miljöpåverkan och sociala faktorer redovisas.
– Som ett stort svenskt företag vill vi utöka vår redovisning som fram tills nu koncentrerats kring det ekonomiska värdeskapandet. Det är också viktigt för oss att förstå hur vi påverkar vår omvärld i ett vidare perspektiv, både negativt och positivt, säger Dan Sten Olsson, VD för Stena AB

I redovisningen läggs framförallt fokus på säkerheten. Hållbarhetsredovisningen visar bl a att Stena är bland de företag som har den lägsta olycksstatistiken i branschen.
– Vi har under en tid arbetat med att förbättra säkerheten och sedan 1997 har vi minskat olycksfrekvensen med 95% ombord på våra fartyg, säger Dan Sten Olsson, VD för Stena AB.

Under 2012 var det sk LTIF*-värdet, som mäter säkerheten ombord,  0,34 vilket är mycket lågt. Snittet i branschen är tre gånger så högt och även i en jämförelse med den engelska landindustri n, som har ett värde på 1,56, är Stenas verksamhet mycket säker.
– Det bästa sättet att visa respekt för både människor och omgivning är att ha en säker verksamhet. Hos oss är olyckor och oljespill ”förbjudna”, säger Dan Sten Olsson.

Ett av de områden som Hållbarhetsredovisningen omfattar är Stenas miljöpåverkan. I redovisningen ges flera exempel på hur bolagen i Stena-koncernen arbetar för att minska belastningen på miljön.  Ett exempel är Stena Line som idag har fem fartyg i Göteborgs hamn kopplade till landansluten el när fartygen ligger vid kaj. Det innebar att CO2-utsläppen minskade med över 8 000 ton och SOX-utsläppen minskade med 2,5 ton under 2012. Ett annat exempel är det av Stena utvecklade unika sk MAX-konceptet som gör att fartyget kan ta upp till 30% mer last – men ändå ha samma bränsleförbrukning. Men redovisningen visar också att de totala utsläppen för Stena-koncernen ökat de senaste åren.  Anledningen är att den totala fartygsflotta har växt och att den seglar längre distanser.
– Vi kompenserar detta genom att konsekvent arbeta med energibesparingsprogram samt egen forskning och utveckling för att bli ännu mer bränsleeffektiva, säger Dan Sten Olsson.

Stena ABs Hållbarhetsredovisning kan laddas ned på www.stena.com.

 *LTIF står för Lost Time Injury Frequency och är ett sätt att mäta säkerheten ombord fartyg. LTIF är antalet LTI (Lost Time Injury, arbetsskador som medför att den anställde inte kan arbeta följande arbetsdag) ett före­tag har per miljoner exponerade arbetstimmar.

Stena AB (publ)
Göteborg, 8 juli, 2013

För ytterligare information kontakta Claes Berglund, Direktör Samhällskontakt & Hållbarhet, tel 0704-85 51 04.

Stena AB är ett av de tre moderbolagen inom den av familjen Sten A Olsson helägda Stena-sfären. Inom Stena AB återfinns ett flertal dotterbolag med världsledande positioner och kompetens inom rederi- och färjeverksamhet, fastigheter, finans och offshore drilling.

Taggar:

Om oss

Stena AB koncernen är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen. Stena AB är verksamt inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar. Stena AB har drygt 17 000 anställda och en omsättning på runt 30 miljarder SEK. Stena AB, Stena Metall och Stena Sessan bildar tillsammans Stena Sfären.

Citat

Som ett stort svenskt företag vill vi utöka vår redovisning som fram tills nu koncentrerats kring det ekonomiska värdeskapandet. Det är också viktigt för oss att förstå hur vi påverkar vår omvärld i ett vidare perspektiv, både negativt och positivt
Dan Sten Olsson, VD för Stena AB