Golden Agri-Resources och Stena Bulk bildar joint venture

Stena Bulk och Golden Agri-Resources (GAR) har bildat ett nytt joint venture, Golden Stena Bulk. Till att börja med tar 50-50 joint venture-bolaget över fyra av de produkttankers, som Stena Bulk beställde i juni 2012. Det nybildade samriskbolaget kommer också att överväga investeringar i fler produkttankers i framtiden.  

Tankfartygen kommer att användas till befraktning inom Stena Wecos logistiksystem på den globala marknaden. Stena-ägda Northern Marine kommer att vara tekniskt ansvariga.

I juni 2012 bildade Stena Weco – ett joint venture mellan Stena Bulk och danska Dannebrog - ett 50-50 joint venture med GAR. Samriskbolaget Golden Stena Weco hade som målsättning att komma upp med en övergripande lösning för GARs internationella transporter av palmoljeprodukter.

”Golden Stena Bulk kan ses som ett andra steg i vårt samarbete med den ledande palmoljeproducenten GAR. För oss är det samtidigt en inkörsport till Fjärran Östern,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk. ”Att bygga strategiska partnerskap på det här sättet är ett av oss väl beprövat koncept, som innebär samordning av kompletterande tillgångar, kunskap och erfarenheter. Med GARs utbredda nätverk och initierade kunskap om regionen, ger oss detta strategiska partnerskap ökat tillträde till marknaden i Sydostasien och tillgång till lokal kompetens”, avslutar Erik Hånell.

Jesslyne Widjaja, Vice President för Corporate Finance hos GAR, välkomnar det nya samriskbolaget som ett utökat samarbete med Stena Bulk. “Med vår snabba tillväxt är det viktigt att GAR uppnår maximala synergier genom samarbete med bästa möjliga partners på sjöfartssidan för att kunna säkerställa trygga och effektiva transporter för våra produkter,” avslutar Jesslyne Widjaja.

För mer information, kontakta:

Erik Hånell 
VD och koncernchef
Stena Bulk AB 
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com  

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Stena Weco, som bildades i början av 2011 ägs till lika delar av tankrederiet Stena Bulk och danska Dannebrog. Rederiet är specialiserat på vegetabilolje- och kemikalietransporter och är en av de största transportörerna mellan Asien och Europa. Av världens totala palmoljeproduktion på 45 miljoner ton och år fraktas ca åtta miljoner ton från Sydostasien till Europa. Stena Weco har en omfattande del av dessa transporter. www.stenaweco.com

Golden Agri-Resources (GAR) är världens näst största företag med palmoljeplantager med en odlingsareal per den 30 september 2012 på totalt 459.500 hektar i Indonesien (inklusive småodlare). Fokus för de integrerade verksamheterna ligger på produktion av olja och fett från oljepalmer till livsmedelsindustrin.

GAR grundades 1996 och är listat på Singaporebörsen sedan 1999. Företaget har en marknadskapitalisering på USD 6,9 miljarder per den 28 september 2012. Investmentbolaget Flambo International Ltd är GARs största aktieägare med en ägarandel på 49,95 %. GAR har flera dotterbolag, varav ett är PT SMART Tbk, som är listat på Indonesiens börs sedan 1992.

GAR fokuserar på hållbar palmoljeproduktion. Kärnverksamheten i Indonesien omfattar odling och skörd av oljepalmer. De färska frukterna processas till rå palmolja (CPO) och palmkärnor. Vidare raffineras rå palmolja till produkter med ett högre förädlingsvärde såsom matolja, margarin och frityr. Företaget har också integrerat verksamheter i Kina, till exempel en djuphavshamn, en anläggning för att krossa oljefrön, samt produktionskapacitet för raffinerade oljeprodukter till livsmedelsindustrin.

www.goldenagri.com.sg

För kontakter med media:

Claire Yong / Ang Shih-Huei
Pelham Bell Pottinger Asia
Tel: +65 6333 3449
Fax: +65 6333 3446
Direkt : +65 9185 0761 / (65) 9189 1039
Email: cyong@pbp.asia / sang@pbp.asia       

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Snabbfakta

Stena Bulk och Golden Agri-Resources (GAR) har bildat ett nytt joint venture, Golden Stena Bulk. Till att börja med tar 50-50 joint venture-bolaget över fyra av de produkttankers, som Stena Bulk beställde i juni 2012. Det nybildade samriskbolaget kommer också att överväga investeringar i fler produkttankers i framtiden.
Twittra det här

Citat

Golden Stena Bulk kan ses som ett andra steg i vårt samarbete med den ledande palmoljeproducenten GAR. För oss är det samtidigt en inkörsport till Fjärran Östern
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Att bygga strategiska partnerskap på det här sättet är ett av oss väl beprövat koncept, som innebär samordning av kompletterande tillgångar, kunskap och erfarenheter. Med GARs utbredda nätverk och initierade kunskap om regionen, ger oss detta strategiska partnerskap ökat tillträde till marknaden i Sydostasien och tillgång till lokal kompetens
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Med vår snabba tillväxt är det viktigt att GAR uppnår maximala synergier genom samarbete med bästa möjliga partners på sjöfartssidan för att säkerställa trygga och effektiva transporter för våra produkter
Jesslyne Widjaja, Vice President för Corporate Finance hos GAR