Stena Bulk bildar Joint Venture med japanska rederiet Asahi Tankers

Stena Bulk och Asahi Tanker Co har tillsammans bildat ett joint venture bolag, Asahi Stena Tankers, som ska saminvestera i tonnage av olika fartygsstorlekar. Initialt fokuserar samarbetet på investeringar i Suezmax tankers för globala transporter av råolja.

Asahi Tankers äger och opererar över 100 fartyg, huvudsakligen produkt- och kemikalie-tankers för transporter av petroleumprodukter, med storlekarna från kusttanker till MR (Medium Range) i de inhemska japanska vattnen och på hela Fjärran Östern-marknaden. Asahi, som samägs av bland andra stora japanska oljebolag, handelshus och rederier har mycket goda kontakter inom japansk shipping och är en av de marknadsledande aktörerna inom sitt segment och i denna region. ”Genom det nu etablerade samarbetet kommer vi att få en större investeringsflexibilitet. Dessutom öppnar det upp för intressanta affärsmöjligheter med tillgång till goda kontakter inom varv, oljetransporter och finans,” säger Kim Ullman vVD Stena Bulk. ”Samarbetet är också en del av vår strategi att stärka vår närvaro i Fjärran Östern,” avslutar Kim Ullman. ”Vi är intresserade av att bredda vår exponering mot större fartyg och våra fartygsflottor kompletterar varandra väl. Stena Bulk är ett mycket framgångsrikt och väl positionerat bolag med stor erfarenhet inom alla sina segment. Genom det här samarbetet får vi nu tillgång till deras expertis och renommé inom tank- och shippingmarknaden,” säger Makoto Iwata, President Asahi Tanker Co.

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Dokument & länkar