Stena Bulk chartrar ut LNG-fartyget Stena Blue Sky

Stena Bulk har tecknat samarbetsavtal om charter av LNG-fartyget Stena Blue Sky till North West Shelf projektet i Australien. Totalt omfattar avtalet upp till tre år där möjligheten till längre samarbete är en målsättning. Kontraktet är tecknat i nuvarande marknadsnivåer. Fartyget kommer att gå i trafik mellan Australien och Japan, samt andra länder i Fjärran Östern.

North West Shelf är Australiens största olje och gas projekt och har sedan 1989 levererat mer än 4000 LNG laster till kunder i första hand i Asien Stillahavs-regionen.

”Vi är nöjda med det nu ingångna avtalet med North West Shelf Project, som vi ser som en strategisk partner på en marknad med otrolig tillväxtpotential. Som alltid ser vi på den långsiktiga affären och har förhoppningen om fortsatta och utvecklade möjligheter,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

”Sedan år 2011 har vi mycket snabbt blivit väl etablerade inom transporter av flytande naturgas och vi har byggt upp ett gott namn på marknaden där kvalitet och säkerhet är av största vikt. Vi ser LNG-segmentet som en fortsatt och långsiktig satsning där dessutom vårt framgångsrika tekniska management kommer till stor nytta,” avslutar Erik Hånell.

Förutom Stena Blue Sky, äger Stena Bulk två moderna Tri-Fuel Diesel Electric fartyg. Stena Crystal Sky, som är på medellång charter fram till i höst och Stena Clear Sky, som nyligen återlämnades efter en tre års lång charter.

Stena Bulk investerade år 2011 i de tre LNG-fartygen från det Taiwanbaserade TMT (Today Makes Tomorrow). Alla tre fartygen är isklassade och vinteriserade. Den kommersiella driften handhas av Stena Bulks organisation med huvudansvar i Göteborg, men även kontoren i Singapore och Houston är verksamma inom detta segment. Northern Marine Management står för den tekniska driften.

Stena Bulks tre LNG-fartyg är Stena Blue Sky (från 2006) med 145.500 m3 samt systerfartygen Stena Crystal Sky och Stena Clear Sky (från 2011) med 173.000 m3.

För mer information, kontakta:

Erik Hånell
VD och koncernchef
Stena Bulk AB  
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com         
Göran Hermansson
General Manager, LNG
Stena Bulk AB
Mobil +46 704 85 50 46
goran.hermansson@stenabulk.com

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Stena Bulk har tecknat samarbetsavtal om charter av LNG-fartyget Stena Blue Sky till North West Shelf projektet i Australien. Totalt omfattar avtalet upp till tre år där möjligheten till längre samarbete är en målsättning. Kontraktet är tecknat i nuvarande marknadsnivåer. Fartyget kommer att gå i trafik mellan Australien och Japan, samt andra länder i Fjärran Östern.
Twittra det här

Citat

Vi är nöjda med det nu ingångna avtalet med North West Shelf Project, som vi ser som en strategisk partner på en marknad med otrolig tillväxtpotential. Som alltid ser vi på den långsiktiga affären och har förhoppningen om fortsatta och utvecklade möjligheter
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Sedan år 2011 har vi mycket snabbt blivit väl etablerade inom transporter av flytande naturgas och vi har byggt upp ett gott namn på marknaden där kvalitet och säkerhet är av största vikt. Vi ser LNG-segmentet som en fortsatt och långsiktig satsning där dessutom vårt framgångsrika tekniska management kommer till stor nytta
Erik Hånell, VD Stena Bulk