Stena Bulk i partnerskap med Bay Crest Management för expansion i Asien

Golden-Agri Stena, sedan 2012 ett joint venture mellan Stena Bulk och Golden Agri-Resources, har startat ett nytt joint venture, GSB Tankers, tillsammans med Bay Crest Management. GSB Tankers ska handha operation och kommersiell drift av kemikalietankfartyg och startar sin verksamhet 1 januari 2019 utifrån Golden-Agri Stenas lokaler. Förutom huvudkontoret i Singapore kommer GSB Tankers att ha kontor i både Dubai och Japan. Initialt kommer arton kemikalietankfartyg att opereras men målet är trettio fartyg inom de närmaste två åren.


”Vi är mycket glada att tillkännage partnerskapet med det framgångsrika och väl positionerade japanska företaget Bay Crest Management. Att forma strategiska partnerskap på det här sättet är för oss ett beprövat koncept där vi samordnar kompletterande tillgångar, know-how och erfarenhet. Det gör det också möjligt för oss att ta ett djupare steg in i en marknad som vi tror starkt på för framtiden. Jag är säker på att det kommer uppstå spin-off-effekter för alla parter med nya affärsmöjligheter, samt bredare exponering och närvaro inom olika affärsområden”, säger Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.

Efter sex mycket framgångsrika år med operation och drift av mellanstora kemikalietankfartyg strävar Golden-Agri Stena efter att utöka sitt engagemang i handeln med kemikaliefrakter genom operation och drift av fartyg med tankar av rostfritt stål. Bay Crests erfarenhet och nätverk matchar på ett utmärkt sätt vår strävan och gör det möjligt att tillsammans uppnå den målsättningen”, säger Björn Stignor, VD för Golden-Agri Stena.


”Sedan tidigare opererar Bay Crest Management framgångsrikt fartyg med tankar av rostfritt stål i regionen och företaget är angeläget att öka sitt internationella avtryck ytterligare. Golden-Agri Stenas starka varumärke och deras omfattande erfarenhet av handel med vegetabiliska oljor och rena petroleumprodukter gör dem till en idealisk och jämbördig partner för att vi ska kunna uppnå vår ambition", tillägger Shinsuke Togawa, styrelseordförande i Bay Crest Management.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell
VD och koncernchef
Stena Bulk AB
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com     
Björn Stignor
VD
Golden-Agri Stena
Tel +65 6634 6227
bjorn.stignor@goldenagristena.com     
Shinsuke Togawa
Ordförande
Bay Crest Management Pte Ltd
Tel: +65-6327 6855
st@baycrestmgt.com.sg

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 110 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com 

Bay Crest Management grundades 2013 för att fungera som plattform för operation och drift av kemikalietankfartyg åt fartygens ägare. Bay Crest Management har med ett dedikerat och professionellt team från kontoren i Singapore och Japan opererat mer än 30 tankfartyg och hjälpt fartygsägarna att uppnå vinstmaximering. Se: https://www.baycrestmgt.com.sg/about/


Golden-Agri Stena grundades 2012 mellan Stena Bulk, ett av världens ledande tankrederier och Golden Agri-Resources, Indonesiens största palmoljeproducent. Idag är Golden-Agri Stena en av de största operatörerna av kemikalietankers i Asien, med 20 anställda och kontor i både Singapore och Dubai.
För mer information, se: http://golden-agristena.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Golden-Agri Stena, sedan 2012 ett joint venture mellan Stena Bulk och Golden Agri-Resources, har startat ett nytt joint venture, GSB Tankers, tillsammans med Bay Crest Management. GSB Tankers ska handha operation och kommersiell drift av kemikalietankfartyg och startar sin verksamhet 1 januari 2019 utifrån Golden-Agri Stenas lokaler. Förutom huvudkontoret i Singapore kommer GSB Tankers att ha kontor i både Dubai och Japan. Initialt kommer arton kemikalietankfartyg att opereras men målet är trettio fartyg inom de närmaste två åren.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket glada att tillkännage partnerskapet med det framgångsrika och väl positionerade japanska företaget Bay Crest Management. Att forma strategiska partnerskap på det här sättet är för oss ett beprövat koncept där vi samordnar kompletterande tillgångar, know-how och erfarenhet. Det gör det också möjligt för oss att ta ett djupare steg in i en marknad som vi tror starkt på för framtiden. Jag är säker på att det kommer uppstå spin-off-effekter för alla parter med nya affärsmöjligheter, samt bredare exponering och närvaro inom olika affärsområden
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Efter sex mycket framgångsrika år med operation och drift av mellanstora kemikalietankfartyg strävar Golden-Agri Stena efter att utöka sitt engagemang i handeln med kemikaliefrakter genom operation och drift av fartyg med tankar av rostfritt stål. Bay Crests erfarenhet och nätverk matchar på ett utmärkt sätt vår strävan och gör det möjligt att tillsammans uppnå den målsättningen
Björn Stignor, VD för Golden-Agri Stena
Sedan tidigare opererar Bay Crest Management framgångsrikt fartyg med tankar av rostfritt stål i regionen och företaget är angeläget att öka sitt internationella avtryck ytterligare. Golden-Agri Stenas starka varumärke och deras omfattande erfarenhet av handel med vegetabiliska oljor och rena petroleumprodukter gör dem till en idealisk och jämbördig partner för att vi ska kunna uppnå vår ambition
Shinsuke Togawa, styrelseordförande i Bay Crest Management