Stena Bulk omorganiserar, samordnar och öppnar nytt kontor i Köpenhamn

Stena Bulk omorganiserar befintlig verksamhet under tre affärsområden: Crude & Fuel, Products & Chemicals samt LNG och har utnämnt två nya Managing Directors. Samtidigt samordnas verksamheten, som tidigare gått under namnet Stena Weco och införlivas nu under namnet Stena Bulk. Vidare öppnas i dagarna ett nytt kontor i Köpenhamn. Därmed lämnar bolaget kontoret i Rungsted, som varit basen för driften inom vad som fram till nu varit Stena Weco.

”Det som nu görs är en naturlig övergång från den gamla strukturen till den nya där vi är helägare av vår affär inom produkt- och kemikalietransporter i MR-segmentet. Genom detta och andra justeringar blir det en klarare struktur runt affären och organisationen, vilket kommer leda till ökad effektivitet,” kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.

Omorganisation
I samband med att omorganisationen trädde i kraft utsågs två nya Managing Directors; nämligen Mats Karlsson för Crude & Fuel och Johnny Schmolker för Products & Chemicals.

”Efter mångårig delaktighet i bl a uppbyggnaden av den framgångsrika Sonangol-poolen ser jag fram emot att ta ytterligare ansvar inom detta affärsområde”, säger Mats Karlsson, Managing Director, Crude & Fuel.

”Jag har haft en ledande befattning inom Stena Weco sedan starten för 6,5 år sedan och gläds nu åt ha en nyckelroll i samordningen av de två tidigare bolagen till en verksamhet”, säger Johnny Schmolker, Managing Director, Products and Chemicals.

Ytterligare förändringar innebär att Johan Jäwert tillträder som Vice President, Commercial Operations och Sofia Eriksson nu får rollen som General Manager, Business Control WW. Sedan tidigare har Björn Stignor ansvaret som Managing Director för bolaget Golden Stena Weco i Singapore och Göran Hermansson som General Manager för affärsområdet LNG. 


Nytt kontor i Köpenhamn

Stena Bulk Products and Chemicals, Danmark flyttar in till Stena Rederi AS nya kontor där även Stena Line, Stena RoRo och Northern Marine Managegment är stationerade. Kontoret är beläget i Köpenhamn nära Tuborg Havn. Stena Bulk kommer även fortsättningsvis ha regionala kontor förlagda till Göteborg, Houston, Singapore, Shanghai och Dubai.

Bakgrundsinfo om Stena Bulk, Products & Chemicals

Tidigare i år tecknade Stena Bulk avtal om att förvärva resterande 50% av aktierna i Stena Weco från sin samarbetspartner WECO Shipping. Därmed blev Stena Weco - som nu är införlivat med Stena Bulk - helägt av Stena Bulk. Inklusive flottan om ca 65 fartyg, som tidigare var relaterad till Stena Weco opererar Stena Bulk för närvarande ett hundratal fartyg. En tredjedel utgörs av ägt och två tredjedelar av inhyrt tonnage.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell                                                                 
VD och koncernchef
Stena Bulk AB     
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com         

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Bulk omorganiserar befintlig verksamhet under tre affärsområden: Crude & Fuel, Products & Chemicals samt LNG och har utnämnt två nya Managing Directors. Samtidigt samordnas verksamheten, som tidigare gått under namnet Stena Weco och införlivas nu under namnet Stena Bulk. Vidare öppnas i dagarna ett nytt kontor i Köpenhamn. Därmed lämnar bolaget kontoret i Rungsted, som varit basen för driften inom vad som fram till nu varit Stena Weco.
Twittra det här

Citat

Det som nu görs är en naturlig övergång från den gamla strukturen till den nya där vi är helägare av vår affär inom produkt- och kemikalietransporter i MR-segmentet. Genom detta och andra justeringar blir det en klarare struktur runt affären och organisationen, vilket kommer leda till ökad effektivitet
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Efter mångårig delaktighet i bl a uppbyggnaden av den framgångsrika Sonangol-poolen ser jag fram emot att ta ytterligare ansvar inom detta affärsområde
Mats Karlsson, Managing Director, Crude & Fuel
Jag har haft en ledande befattning inom Stena Weco sedan starten för 6,5 år sedan och gläds nu åt ha en nyckelroll i samordningen av de två tidigare bolagen till en verksamhet
Johnny Schmolker, Managing Director, Products and Chemicals