Stena Bulk tar leverans av IMOIIMAX-tankern Stena Imperative

Kemikalie- och produkttankern Stena Imperative har nu levererats från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME*) i Guangzhou. Fartyget är av IMOIIMAX-modell och motsvarar storleksmässigt en MR-tanker på 50.000 DWT. Fartyget är utrustat med 18 lika stora tankar för vardera 3.000 m3 och kan frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter. Innovativ teknisk design medför att IMOIIMAX-fartygen har extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och snål bränsleförbrukning. Fartygsdopet äger rum i Hong Kong den 26 januari 2016.

Stena Imperative är helägt av Stena Bulk och det femte fartyget i en serie av tio som beställdes av Stena Bulk år 2012. De fyra första fartygen levererades under föregående år, leverans av resterande fem fartyg kommer att ske fram till 2017.

”Redan från början hade vi stora förväntningar på funktion och resultat eftersom IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept. Nu efter ett år i drift kan vi konstatera att fartygen uppfyller alla förväntningar, såväl vad gäller teknisk prestanda som marknadsmässig användning,” konstaterar en nöjd Erik Hånell, VD Stena Bulk.

I november förra året lade Stena Bulk ännu en beställning på samma fartygsmodell; denna gång på tre fartyg med en option på ytterligare två. Första leverans av dessa planeras till slutet av 2017.

Alla IMOIIMAX-fartygen kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det nu ingår ett drygt sextiotal fartyg.

Den tekniska utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet CSSC OME. IMOIIMAX-fartygen har en innovativ teknisk design, som bl a innebär att bränsleförbrukningen i servicefart blir totalt 10-20% lägre jämfört med andra motsvarande fartyg.

* CSSC OME hette tidigare GSI (Guangzhou Shipyard International)

Några av de tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

 • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  Med hjälp av ett autojusterande system anpassas bränsleinsprutningen till förbränningsprocessen i varje cylinder kontinuerligt för optimal prestanda i huvudmaskin.
 • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  Fartyget är också utrustat med en så kallad flerkällsvärmepanna som återvinner energin i avgaserna från huvudmaskin och hjälpkärrorna; en av de första installationerna i sitt slag. Värmepannan kan också köras på brännolja, vilket kan användas i hamn då fartyget ej behöver starta de större värmepannorna för uppvärmning av fartyget. Detta tillsammans med den automatiska bränslejusteringen på huvudmaskinen och justerbara hjälpkärror resulterar i en mycket effektiv energiförbrukning.
 • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  Alla propellrar förlorar en del energi i det roterande vattnet som uppstår akter om propellern. IMOIIMAX tillvaratar energiförlusterna med hjälp av en Hub Vortext Absorbing Fin.
 • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  I hårt väder kan vindmotståndet bli betydande. Genom strömlinjeformad design av bostadsdel och brygga har vindmotståndet mindre påverkan hos IMOIIMAX än hos liknande andra fartyg.
 • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  En IMOIIMAX har 18 lasttankar. Alla lika och designade för att rymma maximalt 3.000 m3, dvs den mängd som är högst tillåten för de speciallaster fartyget kan frakta.
 • Ett effektivt tankrengöringssystem
  En effektiv spolanordning är installerad vilket innebär att rengöringsprocessen maximeras och eftersom fyra tankar i taget kan spolas minimeras tiden mellan lossning och lastning.

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Hånell
VD och koncernchef
Stena Bulk AB
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com


Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Kemikalie- och produkttankern Stena Imperative har nu levererats från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME*) i Guangzhou. Fartyget är av IMOIIMAX-modell och motsvarar storleksmässigt en MR-tanker på 50.000 DWT. Fartyget är utrustat med 18 lika stora tankar för vardera 3.000 m3 och kan frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter. Innovativ teknisk design medför att IMOIIMAX-fartygen har extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och snål bränsleförbrukning. Fartygsdopet äger rum i Hong Kong den 26 januari 2016.
Twittra det här

Citat

Redan från början hade vi stora förväntningar på funktion och resultat eftersom IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept. Nu efter ett år i drift kan vi konstatera att fartygen uppfyller alla förväntningar, såväl vad gäller teknisk prestanda som marknadsmässig användning
Erik Hånell, VD Stena Bulk