Stena Bulk teknikanpassar och modererar hastigheten för bättre lönsamhet

Med nuvarande utsikter på fraktmarknaden och förväntade framtida bränslepriser kommer Stena Bulk sätta ännu större fokus på att maximera förhållandet mellan frakt och bunkerolja. Flottan kommer att under överskådlig framtid fortsätta operera vid låg fart och stor vikt läggs vid teknisk utveckling och anpassning.

”I dagens marknad är det mycket viktigt att vi redare förvaltar vår existerande flotta på bästa sätt från ett energi- och miljöperspektiv och noga undersöker möjligheter till förbättringar, både tekniska och operationella, ” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

Idag går mer än 60 % av fraktkostnaden till kostnad för bunkerolja och därför är det självklart att operera fartyg så energieffektivt som möjligt. För en modern Suezmax tanker på 160.000 dwt måste fraktraterna ligga på ett snitt av 40.000 USD per dag över tid för att rättfärdiga 0,5 knops hastighetsökning jämfört med nuvarande nivåer på bränslepriser. Med andra ord fraktmarknadsnivåerna måste dubbleras innan ens en liten hastighetsökning är berättigad baserat på hur marknaden har sett ut 2014.

”Vi har under senare år expanderat vår flotta med ett antal egendesignade Suezmax tankfartyg av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi stort på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant vad gäller både säkerhet och miljö. Men även befintliga fartyg evalueras för att finna lösningar till bränslebesparing och hushållning,” fortsätter Erik Hånell.


Att anpassa fartygets propeller och bulb till faktisk fart kan göra mycket stor skillnad när det gäller reduktion av bränsleförbrukning. Tillägg såsom propellerhylsor och fenor är andra typer av lösningar, som kan påverka fartygets prestanda positivt.

”Fartygens tekniska design är en nyckelfaktor men lika viktigt är hur fartyg opereras med hänsyn till energistyrning. Stena Bulk har med sina senaste fartygs design och operationella excellens lyckats inom båda områdena,” avslutar Erik Hånell.


Energy Management Project

Med effektivitetshöjande åtgärder och sänkt fart har Stena Bulks flotta under de senaste 12 månaderna sparat drygt 65 MSEK. Traditionell energieffektivitet och minskad bunkerförbrukning har kombinerats med höjd effektivitet ur en mer kommersiell och operationell synvinkel. Därmed har förhållandet mellan frakt och bunker maximerats.

Effektivitetsökningen beror huvudsakligen på att fartygen spenderar större andel tid i optimal fart, vilken har definierats som den mest effektiva för varje specifikt fartyg och enskild resa under rådande bränsle- och fraktmarknadsförhållanden. Detta har åstadkommits i huvudsak genom användningen av en energibudget för varje fartyg och resa, vilket i sin tur har möjliggjort en effektivare minutiös prestationsövervakning, fartygsoptimering och ökad medvetenhet ombord.

För mer information, kontakta:
Erik Hånell, VD och koncernchef
Stena Bulk AB       
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com


Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 500 anställda och en omsättning på 54 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Med nuvarande utsikter på fraktmarknaden och förväntade framtida bränslepriser kommer Stena Bulk sätta ännu större fokus på att maximera förhållandet mellan frakt och bunkerolja. Flottan kommer att under överskådlig framtid fortsätta operera vid låg fart och stor vikt läggs vid teknisk utveckling och anpassning.
Twittra det här

Citat

I dagens marknad är det mycket viktigt att vi redare förvaltar vår existerande flotta på bästa sätt från ett energi- och miljöperspektiv och noga undersöker möjligheter till förbättringar, både tekniska och operationella
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Vi har under senare år expanderat vår flotta med ett antal egendesignade Suezmax tankfartyg av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi stort på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant vad gäller både säkerhet och miljö. Men även befintliga fartyg evalueras för att finna lösningar till bränslebesparing och hushållning
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Fartygens tekniska design är en nyckelfaktor men lika viktigt är hur fartyg opereras med hänsyn till energistyrning. Stena Bulk har med sina senaste fartygs design och operationella excellens lyckats inom båda områdena
Erik Hånell, VD Stena Bulk