Stena Bulk utnämner ny chef för strategisk planering

Stena Bulk, ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på 70 fartyg och kontor i sex länder, anställer Arthur L Regan, som globalt ansvarig för strategisk planering och tankprojekt. I sin position kommer Art Regan att fokusera på att utveckla omfattning och lönsamhet relaterat till Stenas internationella tankinvesteringar. Han kommer i sin nya roll att vara placerad i Westport, Connecticut, USA.

Art Regan har varit VD och CEO hos Arlington Tankers Ltd, en position som han upprätthållit sedan bolaget 2004 framgångsrikt introducerades på fondbörsen i New York (NYSE: ATB). Stena var grundare av Arlington Tankers Ltd och är fortfarande aktieägare. Under Art Regans ledning har bolaget utökat sin tankflotta till att omfatta 8 moderna fartyg, medan börsvärdet ökat till drygt 400 miljoner US dollar. Såsom ett av de första noterade rederierna med en strategi inriktad på fast utdelningspolicy har utdelningen till bolagets aktieägare sedan 2004 uppgått till ca 93 miljoner US dollar.

”Vi är mycket nöjda med att få tillbaka Arts kreativitet och erfarenhet till Stena Bulk. Art har ett brett urval av kompetenser inom shipping. Arlington har varit ett mycket framgångsrikt bolag sedan start och vi ser fram emot att snart ha Art hos oss igen,” säger Ulf G Ryder, VD & CEO Stena Bulk.

Som en kommentar till sin utnämning säger Regan ”Stena är sannerligen en första klassens global organisation där nya idéer och initiativ uppmuntras och som har de finansiella resurserna att etablera och vidmakthålla ledande positioner i alla sina aktiviteter.”

Vidare fortsätter han ”Jag är mycket stolt över att ha fått delta i börsnoteringen och utvecklingen av Arlington Tankers, som tills nu givit aktieägarna en total avkastning på drygt 50% av introduktionspriset under de elva kvartalen sedan börsnoteringen. Och jag ser fram emot en fortsatt positiv kontakt med Arlington i min nya roll, i samband med Stenas fortsatta intresse i bolaget.”

Art Regan har tidigare under åren 1996 till 2004 arbetat hos Stena Bulk i exekutiva roller inom affärs-utveckling, befraktning och kommersiell operation. Dessförinnan inkluderar Arts erfarenhet av shipping tio års tjänst som kapten ombord på tankfartyg hos Overseas Shipholding Group. Art har en examen inom Transportation Management från State University of New York, Maritime College och har genomgått Executive Education programmet, inriktning finans, vid Harvard Business School i Boston. Slutligen är han även medlem av klassificeringssällskapet Det Norske Veritas, North American Committee.

För mer information, v.v. kontakta:
Ulf G Ryder
VD & CEO, Stena Bulk AB
Mobil 0704 85 50 01

Arthur L Regan
Mobil +1 203 243 57 68

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Dokument & länkar