Stena Bulks IMOIIMAX-tanker Stena Imperative döpt i Hong Kong

Igår döptes kemikalie- och produkttankern Stena Imperative vid China Merchants Wharf i Hong Kong mitt i ett av världens tätaste handels- och finansdistrikt. Fartyget är en MR-tanker av IMOIIMAX-modell, helägt av Stena Bulk och levererades för några dagar sedan från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME*) i Guangzhou.


Stena Imperative

Den högtidliga och traditionella dopceremonin ägde rum i ett regntungt Hong Kong i närvaro av representanter för företagsledning, ägare, kunder, samarbetspartners och varvsrepresentanter från hela världen. Glad och stolt gudmor är Kim Olsson, fru till Dan Sten Olssons son William Olsson. Kapten på den splitternya Stena Imperative är Karan Bembey och jungfruresan går med första stopp till Papua Nya Guinea. Där ska fartyget lasta vegetabiliska oljor för att sedan gå vidare till Europa med lossning i Barcelona och Rotterdam.


William Olsson och gudmor Kim Olsson.

Gudmor med familj och representanter för företagsledning, ägare, samarbetspartners och varvet samt fartygets kapten.

I samband med dopceremonin överlämnades en donation till Guangzhou Shipyard Hospital, ett sjukhus som ligger nära varvet i Guangzhou och där varvsanställda med familjer har tillgång till snabb och god vård. 

Fartygen av IMOIIMAX-modell ingår i en flotta opererad av Stena Weco och går i bolagets globala logistiska system, som nu omfattar ett drygt sextiotal fartyg.

”Redan efter ett års drift kan vi konstatera att IMOIIMAX-fartygen på alla sätt uppfyller våra förväntningar. Den tekniska designen är självklart extremt viktig, men att fartygen opereras framgångsrikt i Stena Weco-systemet med sin väl fungerande logistik är ändå den största nyckeln till framgång”, säger Erik Hånell, VD Stena Bulk.


Gudmor Kim Olsson och Erik Hånell, VD Stena Bulk.

Stena Imperative

Med IMOIIMAX-konceptet har Stena Weco större möjlighet att växla mellan olika marknader. Fartygets lastflexibilitet och kapacitet att snabbt rengöra lasttankarna mellan olika laster gör dessutom att utnyttjandegraden maximeras.

Stena Imperative
är det femte av tretton fartyg beställda av Stena Bulk (tio år 2012 och tre år 2015 med en option på ytterligare två). Fyra av de nu totalt tretton beställda fartygen; Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial och Stena Important levererades under 2015 och leverans av resterande åtta fartyg, efter Stena Imperative, kommer att ske med avslut under år 2018. Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är tre helägda av Stena Bulk, sex tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och två av Stena Weco.

IMOIIMAX-modellen är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept med extra stor lastflexibilitet och ännu lägre bränsleförbrukning. Den tekniska utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet GSI. IMOIIMAX är designade med arton mindre tankar för att kunna frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier, som olje- och petroleumprodukter.

* CSSC OME hette tidigare GSI (Guangzhou Shipyard International)

Foto: Silverbullet


För mer information, vänligen kontakta:


Erik Hånell                                                                    
VD och koncernchef
Stena Bulk AB        
Mobil +46 704 855 002

erik.hanell@stenabulk.com
                                 

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier.
Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Igår döptes kemikalie- och produkttankern Stena Imperative vid China Merchants Wharf i Hong Kong mitt i ett av världens tätaste handels- och finansdistrikt. Fartyget är en MR-tanker av IMOIIMAX-modell, helägt av Stena Bulk och levererades för några dagar sedan från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME*) i Guangzhou.
Twittra det här

Citat

Redan efter ett års drift kan vi konstatera att IMOIIMAX-fartygen på alla sätt uppfyller våra förväntningar. Den tekniska designen är självklart extremt viktig, men att fartygen opereras framgångsrikt i Stena Weco-systemet med sin väl fungerande logistik är ändå den största nyckeln till framgång
Erik Hånell, VD Stena Bulk