Stena Bulks lyckade projekt med MIT Sloan rörande Blockchain

I den transformativa värld vi lever i är det nödvändigt att vara förberedd på att snabbt ställa om i takt med att omvärlden förändras. För att uppnå detta har Stena Bulk genomfört ett MIT Sloan projekt under våren 2017 för att utvärdera Blockchains påverkan på tanksjöfarten. Målsättningen med projektet har varit att få en rekommendation på kort, mellan och lång sikt om hur vi skall förhålla oss till Blockchain.

“Vi är övertygade om att tanksjöfarten kommer att förändras drastiskt i framtiden. För att förbereda oss för detta har vi ett team, som jobbar fulltid med att säkerställa att vi är så beredda som möjligt på vad som än inträffar runt om i världen, hur det påverkar oss, och utifrån detta säkerställa att bolaget förändras i nödvändig takt med omvärlden. Ett av de områden som kommer ha stor transformativ kraft är digitaliseringen. Det är absolut nödvändigt att vi håller oss uppdaterade om olika teknologier och hur vi kan använda dem”, säger Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk.

Om Blockchain
Blockchain kommer ha stor positiv påverkan på transaktionsflöden i vår industri, ett exempel är risken med den manuella hanteringen av BoL (Bill of Lading) då här hanteras stora finansiella transaktioner. Blockchain är en relativt ny teknologi och det råder en viss osäkerhet kring vilken riktning som Blockchain kommer att ta. Därför behöver vi simulera olika scenarier kring effekten på kort, mellan och lång sikt för att vara förberedda och kunna agera snabbt. Det är bara framtiden som kan utvisa vilken effekt Blockchain kommer ha på tanksjöfarten.

”Vi tror att Blockchain kommer att påverka oss, samt att det har en potential att revolutionera tanksjöfarten genom att göra affärsprocessen säkrare och effektivare. Vi kommer definitivt inte stå still och vänta på att saker och ting bara händer,” sammanfattar Erik Hånell.

Arbetet med Blockchain inkluderar även systerbolagen Stena Weco och Golden Stena Weco.

För mer info, v.v. kontakta:

Erik Hånell                                           
President & CEO                                                                
Stena Bulk AB                                                                     
Mobile: +46 704 855 002              
erik.hanell@stenabulk.com
 

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com                               

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

I den transformativa värld vi lever i är det nödvändigt att vara förberedd på att snabbt ställa om i takt med att omvärlden förändras. För att uppnå detta har Stena Bulk genomfört ett MIT Sloan projekt under våren 2017 för att utvärdera Blockchains påverkan på tanksjöfarten. Målsättningen med projektet har varit att få en rekommendation på kort, mellan och lång sikt om hur vi skall förhålla oss till Blockchain.
Twittra det här

Citat

Vi är övertygade om att tanksjöfarten kommer att förändras drastiskt i framtiden. För att förbereda oss för detta har vi ett team, som jobbar fulltid med att säkerställa att vi är så beredda som möjligt på vad som än inträffar runt om i världen, hur det påverkar oss, och utifrån detta säkerställa att bolaget förändras i nödvändig takt med omvärlden. Ett av de områden som kommer ha stor transformativ kraft är digitaliseringen. Det är absolut nödvändigt att vi håller oss uppdaterade om olika teknologier och hur vi kan använda dem
Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk
Vi tror att Blockchain kommer att påverka oss, samt att det har en potential att revolutionera tanksjöfarten genom att göra affärsprocessen säkrare och effektivare. Vi kommer definitivt inte stå still och vänta på att saker och ting bara händer
Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk.