Stena Imagination döpt i Dubai

Temperaturen kröp närmare 40-gradersstrecket när MR-tankern Stena Imagination igår eftermiddag döptes vid Port Rashid Terminal i hjärtat av Dubai. Ett hundratal gäster från när och fjärran deltog i den högtidliga ceremonin och gudmor Lourdes Torgersen uttalade traditionsenliga välgångsönskningar. Alla gästerna fick dessutom tillfälle att med kapten Alexander Vasko i täten inspektera fartyget ända från maskinrummet upp till bryggan. Från Dubai går Stena Imagination på söndag vidare med en last av diesel till Östafrika.

”Att vi döper Stena Imagination i Dubai är i högsta grad ett strategiskt val. Stena Bulk öppnade nyligen tillsammans med Stena Weco och Golden Stena Weco ett kontor här. Vi befann oss redan tidigare på marknaden i regionen men ville komma ännu närmare våra kunder. Med dopet tar vi tillfället att ytterligare profilera oss och knyta fler kontakter på plats med kunder, samarbetspartners och leverantörer,” kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk, liksom CEO för Stena Weco.

Dubai är generellt en viktig samlingsplats för oljeindustrin i mellanöstern. Stenas tankerverksamhet har redan en närvaro i området med kontakter i den närliggande regionen. För Stena Bulk och Stena Weco, som med sin IMOIIMAX-flotta satsar mer och mer på handeln med kemikalier är Dubai en viktig knutpunkt. Här bygger dessutom oljeindustrin fler raffinaderier närmare källorna i regionen.

Stena Weco ägs numera helt av Stena Bulk medan Golden Stena Weco är ett joint venture mellan Stena Weco och (GAR) Golden Agri-Resources. Med den nya etableringen i Dubai har Stena Bulk nu verksamhet i sex länder. Förutom Dubai finns kontor i Houston, Köpenhamn, Singapore och Shanghai medan huvudkontoret finns i Göteborg.

Stena Imagination är byggd på det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) liksom alla de tretton fartyg av IMOIIMAX-modell, som beställts av Stena Bulk. Fartyget ägs till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Stena Imagination opereras av Stena Weco och ingår i bolagets globala logistiska system, som idag omfattar cirka 60 fartyg.

Leveranser av IMOIIMAX-fartyg
2015: Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial och Stena Important
2016: Stena Imperative, Stenaweco Impulse, Stena Imagination, Stena Immortal, Stena Immaculate och Stena Impeccable.

Resterande tre fartyg kommer att levereras med avslut under år 2018. Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är fem helägda av Stena Bulk, fyra tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och två av Stena Weco.

Fakta IMOIIMAX-konceptet
IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept och den tekniska, innovativa designen har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Fördelarna är flera med bland annat extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning, 10-20% lägre i servicefart jämfört med andra motsvarande fartyg.

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50.000 ton. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hånell                                                                                      
VD och koncernchef
Stena Bulk AB        
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com                  

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Temperaturen kröp närmare 40-gradersstrecket när MR-tankern Stena Imagination igår eftermiddag döptes vid Port Rashid Terminal i hjärtat av Dubai. Ett hundratal gäster från när och fjärran deltog i den högtidliga ceremonin och gudmor Lourdes Torgersen uttalade traditionsenliga välgångsönskningar. Alla gästerna fick dessutom tillfälle att med kapten Alexander Vasko i täten inspektera fartyget ända från maskinrummet upp till bryggan. Från Dubai går Stena Imagination på söndag vidare med en last av diesel till Östafrika.
Twittra det här

Citat

Att vi döper Stena Imagination i Dubai är i högsta grad ett strategiskt val. Stena Bulk öppnade nyligen tillsammans med Stena Weco och Golden Stena Weco ett kontor här. Vi befann oss redan tidigare på marknaden i regionen men ville komma ännu närmare våra kunder. Med dopet tar vi tillfället att ytterligare profilera oss och knyta fler kontakter på plats med kunder, samarbetspartners och leverantörer
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk, samt CEO för Stena Weco