Stena Impero döps i Guangzhou

I ett kyligt och småregnigt Guangzhou i sydöstra Kina döptes i går kemikalie- och produkttankern Stena Impero. Detta är det sista i raden av den stora beställning på tretton systerfartyg motsvarande en investering på fyra miljarder kronor, som Stena Bulk placerade på varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) år 2012.

    

Ett stort antal gäster, såväl kunder, samarbetspartners som medarbetare och representanter för varvet och företagsledningen hade samlats på varvet i samband med den högtidliga ceremonin.

Traditionell kinesisk dans och musik inledde dopceremonin innan gudmor Jean Mulholland svingade champagneflaskan mot skrovet och lyckönskade fartyget inför kommande seglatser. Stena Imperos kapten Vinay Singh visade gästerna runt ombord på det nybyggda fartyget. Jungfruresan, som påbörjas efter leverans den 7 februari går med vegetabiliska oljar från Asien till Europa.

”Det har nu gått ganska exakt tre år sedan leverans av vårt första fartyg i IMOIIMAX-serien och fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan är med leveransen av Stena Impero fulltalig enligt beställning och den utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem,” kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk. 

”I samband med slutleveransen vill vi också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete under teknikutvecklingen tillsammans med Stena Teknik och under den tre år långa produktionstiden”, tillägger en nöjd och stolt Erik Hånell.

    

En traditionsenlig donation
I samband med dopceremonin lämnar enligt tradition fartygsägaren en donation till varvet avsett att användas i något lämpligt projekt alternativt till ett lokalt angeläget projekt eller en organisation. I det här fallet donerades 15.000 USD till The Guangzhou Children’s Social Welfare Home, som grundades 1957. Hela anläggningen har ca 1000 platser och här finns tillgång till medicinsk vård, rehabilitering, utbildning och annan omvårdnad för bl a handikappade barn och föräldralösa barn, som förlorat båda sina föräldrar.

Mer om Stena Impero
MR-tankern Stena Impero ägs av Stena Bulk och hon kommer tillsammans med sina tidigare tolv levererade systerfartyg att ingå i Stena Bulks globala logistiksystem med fokus på raffinerade oljeprodukter, vegetabiliska oljor och kemikalier. Flottan omfattar cirka 60 fartyg relaterade till affärsområde Products & Chemicals och opereras från Stena Bulks nyöppnade kontor i Köpenhamn och med stöd av sedan tidigare befintliga kontor i Singapore, Houston, Dubai och huvudkontoret i Göteborg.

Fakta IMOIIMAX-konceptet
IMOIIMAX är ett fartygskoncept fokuserat på flexibilitet och en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept. Den tekniska, innovativa designen har tagits fram av Stena Bulk och Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Lösningarna borgar för extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning. En IMOIIMAX-tanker har arton mindre, separata tankar (3000 m3/tank), något som medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster. Utrustade med Jotun Flexline färgsystem kan de också enkelt rengöras och därmed såväl användas till andra laster som snabbt växla mellan olika marknader. Fartygets lastflexibilitet och kapacitet att snabbt rengöra lasttankarna mellan olika laster gör dessutom att utnyttjandegraden maximeras.

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50.000 ton.

Hela IMOIIMAX-flottan – Namn, leveranstid och ägare

Stena Impression, 2015, Golden Stena Bulk*

Stena Image, 2015, Concordia Maritime

Stena Imperial, 2015, Golden Stena Bulk

Stena Important, 2015, Concordia Maritime

Stena Imperative, 2016, Stena Bulk

StenaWeco Impulse, 2016, Stena Weco 

Stena Imagination, 2016, Golden Stena Bulk

Stena Immortal, 2016, Golden Stena Bulk

Stena Immaculate, 2017, Stena Bulk

Stena Impeccable, 2017, Stena Bulk

Stena Imperator, 2017, Stena Bulk

Stena Imprimis, 2017, Stena Bulk

Stena Impero, 2018, Stena Bulk

*Golden Stena Bulk (tidigare Golden Stena Weco) är ett joint venture mellan Stena Bulk (tidigare Stena Weco) och (GAR) Golden Agri-Resources.

Några av IMOIIMAX-tankerns tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

  • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  • Flexibel lasthantering
  • Kväve som inertgas
  • Ett effektivt tankrengöringssystem

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell                                                                                                                                             
VD och koncernchef
Stena Bulk AB    
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com         

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

För mer information om IMOIIMAX-konceptet se boschyr:

http://news.cision.com/se/stena-bulk

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Snabbfakta

I ett kyligt och småregnigt Guangzhou i sydöstra Kina döptes i går kemikalie- och produkttankern Stena Impero. Detta är det sista i raden av den stora beställning på tretton systerfartyg motsvarande en investering på fyra miljarder kronor, som Stena Bulk placerade på varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) år 2012.
Twittra det här

Citat

Det har nu gått ganska exakt tre år sedan leverans av vårt första fartyg i IMOIIMAX-serien och fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan är med leveransen av Stena Impero fulltalig enligt beställning och den utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
I samband med slutleveransen vill vi också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete under teknikutvecklingen tillsammans med Stena Teknik och under den tre år långa produktionstiden
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk