Tankfartyget Stena Sunrise döptes i Korea

Den 31 januari döptes Suezmax tankfartyget Stena Sunrise vid Samsung Heavy Industries (SHI) i Geoje, Sydkorea. Fartyget är det sista i en serie av sju och ägs av Stena Bulk. Stena Sunrise är en tredje generationens bränsleeffektiv Suezmax-tanker och skall liksom de övriga i serien ingå i Stena Songangol Suezmax Pool, samt gå i spotmarknaden. Leverans ägde rum 30 januari och nu kommer fartyget gå med en gasoljelast från Asien till Europa.

Ett antal internationella gäster hade tillsammans med representanter för SHI och Stena-koncernen samlats vid Samsungs varv i Geoje för att övervara den högtidliga dopceremonin. Gudmor var Inge Widjaja, hustru till Franky O Widjaja, ägare till indonesiska Golden Agri Resources (GAR).

Stena Sunrise är det sjunde och sista fartyget i en serie, som byggts på SHI och som beställdes i början av år 2010. ”De sju systrarna” har projekterats av Stena Bulk och motsvarar vardera en investering på strax under 500 miljoner kronor.De sju systerfartygen som nu alla levererats är Stena Superior (ägare Stena Bulk), Stena Suède (Stena Bulk), Montesperanza (spanska Ibaizabal Tankers), MonteStena (Ibaizabal Tankers), Stena Supreme (Concordia Maritime), AST Sunshine (joint venture japanska Asahi Tankers/Stena Bulk) och Stena Sunrise (Stena Bulk).

Stena Teknik har i samarbete med SHI ansvarat för utvecklingen av denna fartygsmodell och fokus har legat på energieffektiviteten. Fartygets tekniska utrustning och design medför att bränsleförbrukningen kan reduceras med upp till 10 - 15% jämfört med standardtonnage. Detta innebär en besparing på 4-6 tusen liter bränsle/dag motsvarande 3-4 tusen dollar/dag.

”Vi är, liksom Stena Teknik mycket nöjda med det goda samarbete med Samsung-varvet som präglat såväl utveckling som produktion av den här fartygsserien. Förutom att varvet levererat generellt god kvalitet har vi tillsammans uppnått det resultat vad gäller bränsleeffektivitet, som varit den enskilt viktigaste målsättningen,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.  

Stena Sonangol Suezmax Pool kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. I dagsläget ingår ett trettiotal bränsleeffektiva Suezmaxfartyg, med en medelålder i flottan på ca tre år. Operation och befraktning av fartygen i poolen drivs från Stena Bulks kontor i Houston, Göteborg, Rio de Janeiro och Singapore.

Tekniska data för Stena Sunrise:
Suezmax, Längd 274 meter; Bredd 48 meter; Dödvikt
158 700 dwt

För mer information, kontakta:

Erik Hånell                                                                                                            
VD och koncernchef
Stena Bulk AB    
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com                                          

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.comFoton: Kristofer Hulthén

Alla foton finns på Stena Bulk, Cisionwire

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den 31 januari döptes Suezmax tankfartyget Stena Sunrise vid Samsung Heavy Industries (SHI) i Geoje, Sydkorea. Fartyget är det sista i en serie av sju och ägs av Stena Bulk. Stena Sunrise är en tredje generationens bränsleeffektiv Suezmax-tanker och skall liksom de övriga i serien ingå i Stena Songangol Suezmax Pool, samt gå i spotmarknaden. Leverans ägde rum 30 januari och nu kommer fartyget gå med en gasoljelast från Asien till Europa.
Twittra det här

Citat

Vi är, liksom Stena Teknik mycket nöjda med det goda samarbete med Samsung-varvet som präglat såväl utveckling som produktion av den här fartygsserien. Förutom att varvet levererat generellt god kvalitet har vi tillsammans uppnått det resultat vad gäller bränsleeffektivitet, som varit den enskilt viktigaste målsättningen
Erik Hånell, VD Stena Bulk