Klart med Stena Lines omfinansiering

Stena Lines aviserade omfinansiering på totalt 725 miljoner US dollar av bolagets låneskulder har nu genomförts. Den nya finansieringen omfattar en långsiktig bankkredit på 425 miljoner US dollar och ett 10-årigt obligationslån på 300 miljoner US dollar. Omfinansieringen innebär att bolagets amorteringar minskar vilket säkerställer en god likviditet. -Transaktionen förbättrar vår finansiella flexibilitet och gör oss bättre rustade att möta de förändringar i marknaden vi nu ser framför oss, säger Bo Lerenius, koncernchef och VD på Stena Line. Bankkrediten på 425 miljoner US dollar har lämnats av ett antal svenska och internationella banker. Krediten löper med rörlig ränta och med 7,5 års löptid varav de tre första utan amorteringar. Obligationslånet på 300 miljoner US dollar har tagits upp på den amerikanska 5/8 kapitalmarknaden. Lånet är amorteringsfritt och löper till 10 procents ränta. Omfinansieringen har inte ökat Stena Lines låneskulder. Göteborg den 17 juni 1998 Stena Line AB Mats Kling Informationsdirektör Eventuella frågor från media besvaras av Mats Kling på telefon +46 (0)31 85 83 29.

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar