Klart med Stena Lines omfinansiering

Stena Lines aviserade omfinansiering på totalt 725 miljoner US dollar av bolagets låneskulder har nu genomförts. Den nya finansieringen omfattar en långsiktig bankkredit på 425 miljoner US dollar och ett 10-årigt obligationslån på 300 miljoner US dollar. Omfinansieringen innebär att bolagets amorteringar minskar vilket säkerställer en god likviditet. -Transaktionen förbättrar vår finansiella flexibilitet och gör oss bättre rustade att möta de förändringar i marknaden vi nu ser framför oss, säger Bo Lerenius, koncernchef och VD på Stena Line. Bankkrediten på 425 miljoner US dollar har lämnats av ett antal svenska och internationella banker. Krediten löper med rörlig ränta och med 7,5 års löptid varav de tre första utan amorteringar. Obligationslånet på 300 miljoner US dollar har tagits upp på den amerikanska 5/8 kapitalmarknaden. Lånet är amorteringsfritt och löper till 10 procents ränta. Omfinansieringen har inte ökat Stena Lines låneskulder. Göteborg den 17 juni 1998 Stena Line AB Mats Kling Informationsdirektör Eventuella frågor från media besvaras av Mats Kling på telefon +46 (0)31 85 83 29.

Om oss

Stena Line är ett av världens ledande färjerederier med Europas mest heltäckande linjenät och ett stort antal destinationer i Skandinavien, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Holland och i Baltikum. Verksamheten omsätter över 10 miljarder kronor och har cirka 6 000 anställda. På www.stenaline.com finns mer information om företaget.

Prenumerera

Dokument & länkar