Nya svavelregler tvingar fram förändringar på Stena Line

- drygt 1 miljon kronor i extrakostnad per dag

Det nya svaveldirektivet för sjöfart med trafik inom det nordeuropeiska SECA-området, som träder i kraft 1 januari 2015 får stor ekonomisk påverkan på Stena Lines verksamhet. Hela det förändringsprogram som inleddes 2013 och som ska ge en resultatförbättring med drygt 1 miljard kronor, är till stor del en effekt av de nya reglerna. Minskningen från två till ett fartyg på linjen Trelleborg-Sassnitz är ett aktuellt exempel på dessa åtgärder. Ett annat aktuellt exempel är att Stena Line nu tvingas höja fraktpriserna som en direkt effekt av ökade bränslekostnader.

- Från ett ekonomiskt perspektiv är det här ett av de största negativa politiska besluten sedan tax-freen avskaffades. Vi är positiva till miljöförbättradende regler så länge de är samma för alla och sker i en takt som vi och våra kunder klarar av – så är inte fallet med de nya svavelreglerna. I slutändan påverkar de ökande bränslekostnaderna den svenska export- och importindustrin negativt eftersom en betydande andel av transporterna går på havet, säger Stena Lines VD Carl-Johan Hagman.

För Stena Line innebär förändringen ökade bränslekostnader på drygt 1 miljoner kronor per dag eller cirka 450 miljoner per år för det dyrare lågsvavliga bränslet.

- På fraktsidan innebär det att vi måste öka våra priser med runt 15 procent. Vi vill kunna leverera samma kvalitet och service och fortsätta vår satsning på att erbjuda miljömässigt effektiva transporter. Då måste vi ta ut mer av våra fraktkunder för att kompensera oss för de ökade kostnaderna, säger Carl-Johan Hagman.

Stena Line har sedan 2005 arbetat för att minska sin miljöpåverkan inom sitt Energy Saving Programme och har sedan starten minskat energikonsumtionen från fartygen med 2,5 procent årligen. Parallellt med att byta till lågsvavlig olja driver Stena Line flera olika projekt för att titta på alternativa bränslen samt olika tekniker för avgasrening.

- I början av 2015 påbörjas ett försök med metanol som drivmedel på en av våra färjor. Samtidigt undersöker vi skrubbertekniken (avgasrening) och tittar även på LNG (naturgas) som drivmedel. Klart är dock att konvertering och ombyggnad av våra färjor både kommer att ta tid och kosta stora pengar, säger Carl-Johan Hagman.

Stena Line, 25 september 2014

För mer information kontakta Jesper Waltersson, informationschef Stena Line, tel 031-85 85 32 eller 0704-85 85 32.

Taggar:

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera