SFBF varslar Stena Lines färjor

SFBF varslar Stena Lines färjor I fredags skrev Sveriges Redareförening och Stena Line på den hemställan som lagts fram av de statliga medlarna i förhandlingarna mellan Sveriges Redareförening och SFBF, Sveriges Fartygsbefälsförening. SFBF vägrade dock för andra gången att skriva under. En ny hemställan lades då fram, som dock ingen av parterna skrev på. SFBF varslade, som ett resultat av detta, samtliga överstyrmän på Stena Jutlandica, Stena Danica, Stena Saga och Stena Germanica fr o m den 14 mars kl 13.00. Med samtliga övriga fackförbund har överenskommelser kunnat nås. Storförlust kräver åtgärder I tisdags presenterade Stena Line sitt bokslut för 1999. Resultatet före skatt blev en förlust på -496 Mkr. Förlusten är ett resultat av tax- freeavvecklingen, som över en natt tog bort 20% av företagets omsättning. Under de senaste åren har Stena Line genomfört ett stort antal åtgärder för att anpassa verksamheten till ett liv efter taxfree. Linjer har lagt ner, rationaliseringar både i land och ombord har genomförts, ett lågsäsongskoncept har införts i Skandinavien, nya prisstrategier har införts och fartygsflottan har förändrats. Under 1999 fick ca 700 personer gå som ett resultat av omstruktureringarna. Sedan en tid tillbaka har förhandlingarna med olika fackförbund pågått i syfte att anpassa avtalen till de nya förutsättningar som råder. Ett avtal med SMBF, Sveriges Maskinbefälsförening, undertecknades den 18 februari och med HTF den 25 februari. I dagarna nåddes en överenskommelse med SEKO. Antalet arbetsdagar föreslås öka till 146 per år Förhandlingarna med SFBF, som organiserar bland annat befälhavare och styrmän har pågått sedan december 1999. Efter medling från staten kom man fram till ett avtalsförslag, som accepterades av båda parter. SFBF valde trots detta, i sista stund, att inte underteckna avtalet. Avtalet innebär en ökning av antalet arbetade dagar ombord med ca 20 samt kompensation för detta i form av ett lönepåslag om 2,75%. Dessutom föreslås en lönehöjning om 3% för år 2000. Under förhandlingarna har Stena Line gått med på SFBFs samtliga krav, i form av återanställning av ett antal intendenturtjänstemän och kompensation för antalet ökade tjänstedagar ombord. I dagsläget arbetar befälen mellan 70-140 dagar om året på en heltidstjänst. SFBF kräver nu att inga som helst förändringar ska göras mot det tidigare avtalet, som gick ut vid årsskiftet. Övriga fackförbund har accepterat förändring - Jag känner inte till något annat rederi som har kvar den här typen av avtal med tre befattningshavare på en tjänst. Vårt förslag är att detta ändras till 2,5, en nivå som är vanligt förekommande inom färjebranschen idag, säger Stena Lines VD Bo Severed i en kommentar. SMBF, vars medlemmar har liknande villkor som SFBFs medlemmar, har accepterat ett avtal med motsvarande förändring. Även med SEKO har förhandlingarna nått resultat. -Vi har haft en dialog i positiv anda och är nu överens, säger Jens Ole Hansen, klubbordförande i SEKO Sjöfolk. - Att vi inte har kunnat nå en lösning i förhandlingarna med SFBF sedan starten i december är allvarligt fortsätter Bo Severed. Trots allt vi har gjort för att anpassa verksamheten visar resultatet för 1999 att det inte räcker. Andra branscher och alla andra företag i vår bransch har moderniserat och anpassat sina avtal på liknande sätt som vi nu gör. Nu är det bara SFBF på Stena Line kvar. Därför är avtalet oerhört viktigt för att vi ska nå konkurrens på lika villkor. Det är i grunden en förutsättning för företagets livskraft, avslutar Bo Severed. Göteborg 2000-03-07 För mer information, kontakta informationschef Åsa Lindell Byström på tel 031 85 81 80 eller 0704 85 81 80 eller Ruth Sandgren, SRF, tel 0705-11 75 61. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar