Stena Line minskar personalen till sjöss och iland

Stena Line minskar personalen till sjöss och iland Stena Line inleder MBL-förhandlingar avseende minskning av personalstyrkan med sammanlagt 800 personer i den skandinaviska verksamheten, varav 650 ombord och 150 iland. Det är främst personalen på linjerna från Göteborg till Kiel respektive Frederikshavn samt personalen iland i Göteborg som berörs. Avsikten är att minskningen skall vara genomförd 1 september 1999. -Det här är beklagansvärt men nödvändigt inför avskaffandet av taxfree nästa år och följer ett antal redan vidtagna åtgärder för en bättre lönsamhet och en verksamhet utan taxfree, säger Bo Severed, VD för Stena Line. De senaste årens offensiva investeringsprogram i fartyg och anläggningar har givit Stena Line en för framtiden väl anpassad och effektiv fartygsflotta med bra balans mellan snabbgående HSS-fartyg, konventionella fartyg och fraktinriktade fartyg. Stena Line har dessutom infört en mer kundorienterad färjelinjebaserad organi- sation, fusionerat verksamheten på Engelska kanalen med P&O samt genomfört ett omfattande besparingsprogram i landorganisationen. För att säkerställa företagets kapitalförsörjning de närmaste åren omfinansierades Stena Line tidigare i år genom ett syndikerat banklån och ett obligationslån på den amerikanska marknaden. -Syftet med dessa åtgärder är att trygga Stena Lines position, färjelinjernas höga turtäthet samt kapacitet för frakt och transportresande, avslutar Bo Severed. Göteborg den 8 december 1998 Stena Line AB Bo Severed Verkställande Direktör Eventuella frågor besvaras av Bo Severed på telefon 031-85 83 19. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar