Stena Line och Scandic inleder samarbete

Stena Line och Scandic inleder samarbete Stena Line och Scandic Hotels kommer med början den 1 januari 1999 att inleda ett samarbete. Samarbetet innebär dels att Scandic övertar ansvaret för driften av Stena Lines tre danska hotellrörelser och dels ett marknadsförings- och försäljningssamarbete mellan de två bolagen. Scandic övertar per årsskiftet driften av Stena Lines tre hotell i Danmark: Scandic/Stena Line Hotel Frederikshavn med 215 rum och Stena Line Hotel Hoffmann med 74 rum, båda i Frederikshavn, samt Scandic/Stena Line Hotel Grenaa i Grenå med 100 rum. Samarbetet på hotellsidan utgörs av ett s.k. management-avtal, där verksamheten kvarstår i Stena Lines ägo, medan Scandic på uppdragsbasis driver hotellen. -Samarbetet med Scandic innebär mycket stora fördelar för Stena Line, säger Bengt Håkansson, linjechef för Stena Lines Danmarkstrafik. -Scandic har den erfarenhet och branschkunskap som kan matcha kraven från dagens och morgondagens resenärer. -Med sin omfattande kedja och sina drift-, försäljnings- och marknadsförings- program förstärker Scandic konkurrensförmågan för Stena Lines hotell - något som är nödvändigt för framtida utveckling och lönsamhet, fortsätter Bengt Håkansson. -Stena Lines tre hotell utgör ett idealiskt komplement till Scandic-kedjan, säger Hans Frank, chef för Scandics danska verksamhet. Vi får hotell vid de viktigaste lägena för den omfattande nordiska färjetrafiken och kan därmed erbjuda en komplett dansk hotellkedja för det stora antalet båtresenärer mellan de nordiska länderna. I Stena Line får vi också en mycket bra samarbetspartner på nordisk bas, för utveckling av såväl fritids- som affärsresande för båda parter. Både Stena Line och Scandic är verksamma inom reseindustrin och de båda företagens kundstrukturer är idag en spegling av varandras. Stena Line har övervägande fritidsresenärer med högsäsong under sommarperioden, jul- och nyårshelgerna, övriga helger, veckoslut samt skolloven. Scandic har ett stort antal affärsresenärer och därmed ett högt kapacitets- utnyttjande under vardagar. Stena Line har som mål att öka antalet affärsresenärer och har på sistone byggt ut servicen för denna kundgrupp, t.ex. med ett särskilt affärsre- sekoncept ombord på höghastighetsfärjan Stena Carisma. Scandic satsar för sin del på att öka beläggningen under veckosluten, helger och fritidsperioder. -Genom marknadsförings- och försäljnings-samarbetet skapas förutsättningar för båda företagen att uppnå sina mål om ökat resande och ökad hotellbeläggning, tillägger såväl Bengt Håkansson som Hans Frank. Scandic är nordens största hotellkedja med 122 hotell i 9 länder. Bolagets strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor högsta värde för pengarna när de bor på hotell, både under arbete och fritid". Stena Line är ett av världens största rederier för internationell färjetrafik. Koncernens linjenät omfattar 12 välbelägna färjelinjer i norra, västra och 1(2) östra Europa. Årligen reser uppåt 17 miljoner passagerare och det transporteras 3 miljoner personbilar, och 1 miljon lastbilar, trailers, containers och järnvägsvagnar med koncernens färjor. Göteborg den 9 december 1998 Stena Line AB Bengt Håkansson Linjechef Sverige Danmark För ytterligare information v g kontakta: Bengt Håkansson, 031-85 83 14 eller 0705-88 83 14, Hans Frank, Affärsområdeschef Scandic Hotels Danmark, +45 33 48 04 50 eller Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad och Investor Relations på Scandic Hotel, 08-517 352 12 eller 070-72 88 450. 2(2) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00140/bit0001.doc

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar