Stena Line utökar trafiken på Karlskrona-Gdynia

Fraktutvecklingen på Karlskrona-Gdynia har varit mycket stark under senare år. Nu stärks verksamheten upp ytterligare med fler avgångar som innebär ökad kapacitet på linjen för att möta den starka efterfrågan.

2014 blev ytterligare ett starkt år då fraktvolymerna ökade med hela 14 procent jämfört med 2013 och uppgången har fortsatt i år.

- Trots en tuff konkurrenssituation så har utvecklingen på Karlskrona-Gdynia varit mycket positiv under senare år. Vår tro är att detta fortsätter och nu utökar vi verksamheten med fler attraktiva avgångstider. Vår verksamhet är mycket flexibel och vi kan snabbt ställa om och anpassa oss efter efterfrågan på marknaden. Det ger oss en stor konkurrensfördel, säger Tony Michaelsen, linjechef för Region Baltikum.

I januari i år lades det till en rundtur på måndagar för att möta efterfrågan på fraktkapacitet för norrgående trafik från Gdynia. Och i mitten av april infördes ytterligare en rundtur på fredagar för att möta efterfrågan när det gäller södergående fraktgods från Karlskrona.

- Frakten ökar i båda riktningarna och i slutet av förra året såg vi ett stort behov av ytterligare kapacitet. Jämfört med förra året har vi nu har ökat från 28 till 32 avgångar i veckan, säger Jacob Koch-Nielsen, fraktchef Skandinavien.

Linjen trafikeras idag av tre fartyg, Stena Vision, Stena Spirit och Stena Baltica. De fyra nya avgångarna trafikeras av Stena Baltica.

För mer information, kontakta Tony Michaelsen, linjechef Region Baltikum, tel +46 (0)739-42 17 48, Jacob Koch-Nielsen, fraktchef Skandinavien tel +46 (0)704 858434eller Jesper Waltersson, informationschef Stena Line, tel +46 (0)704-85 85 32.

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera