Stena Lines konvertibla förlagslån avnoteras från OM

Stena Lines konvertibla förlagslån avnoteras från OM Stockholmsbörsen Idag var den sista dagen för handel i Stena Lines B-aktie på OM Stockholmsbörsen. Som ett resultat av detta kommer också Stena Lines konvertibla förlagslån 1994/2001 att avnoteras från OM Stockholmsbörsen. Bakgrunden är att Stena AB genomfört ett offentligt erbjudande och innehar över 98% av kapitalet och över 99% av rösterna i Stena Line AB samt att det pågår ett tvångsinlösensförfarande för resterande aktier i Stena Line. Handelsbanken Investment Banking ombesörjer, förutom handeln med aktier, även kvarvarande handel med det konvertibla förlagslånet. Göteborg den 20 februari 2001 Stena Line AB (publ) För ytterligare information kontakta Jan C Olsson, Finansdirektör, Stena Line, tel 031-85 82 21. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01580/bit0001.fcm

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar