Stena Lines volymsiffror, jan-sept 1998

På Stena Linekoncernens färjor ökade fraktvolymerna (2 procent), bilvolymerna var oförändrade och antalet passagerare minskade (-4 procent) under årets första nio månader. Under periodens sista kvartal, dvs juli-september ökade antalet passagerare och bilar (6 resp 7 procent) på linjen mellan Oslo och Frederikshavn. Passagerarvolymerna på Tyskland och Danmark minskade däremot med 7 resp 10 procent under tredje kvartalet och med 9 resp 6 procent för hela perioden. På linjerna runt Storbritannien minskade antalet passagerare under perioden juli-september med 3 procent medan antalet bilar ökade med 2 procent och fraktenheter med 17 procent. Passagerarutvecklingen på linjerna runt Storbritannien har störts av att HSS- färjan Stena Discovery varit ur trafik under tolv veckor under första halvåret. Det har påverkat volymutvecklingen för både linjen Hoek van Holland- Harwich, där Stena Discovery går, och Stranraer-Belfast varifrån Stena Voyager flyttades som ersättare. Passagerartrafiken mellan Wales och Irland uppvisade en ökning med 5 procent. Här har höghastighetsfärjan Stena Explorer etablerat sig som ett attraktivt transportalternativ på linjen Holyhead-Dun Laoghaire med en uppgång av antalet passagerare på 4 procent och antalet fraktenheter med 26 procent. Ropax-färjan Stena Challenger mellan Holyhead och Dublin transporterade 54 procent fler passagerare och 14 procent fler fraktenheter än under motsvarande period förra året. Frakttrafiken utvecklades positivt på flertalet av Stena Lines färjelinjer. Antalet fraktenheter på de tre linjerna mellan Sverige och Danmark ökade med 4 procent, mellan England och Holland med 2 procent, mellan Wales och Irland med 14 procent och mellan Sverige och Polen med hela 46 procent. Volymökningen i Skandinavien dämpades av transportstrejkerna i Norge och Danmark under andra kvartalet. På linjen mellan Oslo och Frederikshavn minskade således antalet fraktenheter under januari-september med 2 procent. Totalt uppgick antalet fraktenheter under perioden januari-september till 539.000 (526.000) vilket motsvarar en volymökning med 2 procent. I samtliga volymsiffror omfattas jämförelserna inte av de s k Short Sea- linjerna över Engelska kanalen som sedan den 10 mars 1998 ingår i det samägda bolaget P&O Stena Line. Volymutvecklingen linje för linje för niomånadersperioden januari-september redovisas i nedanstående tabell. Göteborg den 13 oktober 1998 Stena Line AB Informationsavdelningen Eventuella frågor från media besvaras av Göran Ekstedt, informationsavdelningen på telefon +46(0)31 85 81 80. Stena Linekoncernens volymutveckling för perioden januari - september 1998 1(2) Passagerare Personbilar 1) Fraktenheter 2) Linje Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep 98 97 98 97 98 97 Göteborg-Frederikshavn 2 355 2 417 423 457 122,1 112,9 Varberg-Grenå 255 297 57 66 10,3 13,1 Halmstad-Grenå 250 323 57 78 17,4 18,4 Göteborg-Kiel 649 716 92 94 25,6 25,6 Göteborg-Travemünde - - - - 48,2 55,4 Oslo - Frederikshavn 412 415 54 53 10,6 10,8 Karlskrona-Gdynia 147 150 22 21 11,9 8,1 Totalt Skandinavien 4 068 4 318 705 769 246,1 244,3 Hoek v Holland-Harwich 765 913 142 149 89,5 87,5 Fishguard-Rosslare 697 694 153 140 26,0 26,2 Holyhead-Dun Laoghaire 1 399 1 340 247 215 37,1 29,4 Holyhead-Dublin 107 69 23 11 37,4 32,9 Stranraer-Belfast 1 070 1 136 197 204 103,1 106,0 Totalt Storbritannien 4 038 4 152 762 719 293,1 282,0 (exkl. Short Sea) Stena Line-koncernen, 8 106 8 470 1 467 1 488 539,2 526,3 totalt Short Sea (Engelska kanalen) 3) 3) 3) Stena Line 496 4 756 83 857 55,8 278,8 4) 4) 4) P&O Stena Line 8 691 - 1 481 - 589,1 - OBS! Siffrorna avrundade till närmaste 1 000-tal (passagerare) resp 100-tal (frakt, bilar) 1) Inklusive husvagnar och släp 2) Fraktenheter är lastbilar, trailers, containers och järnvägsvagnar A vser perioden 1 januari - 9 mars 1998. Därefter se P&O Stena Line. P &O Stena Line startade den 10 mars 1998. Volymuppgifterna avser perioden 10 mars - 30 juni 1998. 2(2) Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (9mån.pdf) (9mån.doc)

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar