Storsatsning på Karlskrona som knutpunkt för frakt på järnväg

Karlskrona Baltic Port, Stena Line, Logent och Green Cargo driver nu ett gemensamt projekt tillsammans med Karlskrona kommun som ska sätta Verköhamnen i Karlskrona på kartan som ett självklart val för gods som transporteras på järnväg i kombination med färja till och från Europas ostliga och syd-ostliga områden. Projektet startade efter sommaren och förväntas vara klart under första halvan av 2014.

– Syftet är att göra Karlskrona Baltic Port till en fullskalig intermodal hamn och en ännu viktigare knutpunkt för gods som ska vidare ut till kontinenten. Samarbetet med de aktörer som är med i projektet ger alla förutsättningar för att satsningen kring Karlskronaterminalen kommer att bli lyckad, säger Christer Kjellberg, huvudprojektledare och aktiv i Stena Lines fraktledning.

Karlskrona Baltic Port ägs gemensamt av Stena Line och Karlskrona Kommun, där Stena Line är huvudägare. Frågan om en intermodal service i Karlskrona har diskuterats en tid och har möjliggjorts till följd av att upprustningen av järnvägsanslutningen nu är klar.

– Detta är ett viktigt projekt för regionen för att sätta Karlskrona kommun och Verköhamnen på kartan som en av Sveriges viktigaste hamnar för gods som transporteras på järnväg i kombination med färja till och från Europas ostliga och syd-ostliga områden. Järnvägsanslutningen är givetvis en förutsättning och den har nu rustats upp och moderniserats i det europeiska projektet Baltic Link där också kombiterminaler i Alvesta och Verkö i Karlskrona ingår, säger Camilla Brunsberg, ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Karlskrona Baltic Port.

Ett antal kombiterminaler i Skandinavien är identifierade som start- och slutpunkter i ett antal framtida transportkombinationer, initialt med Gdynia som sydligaste nav.

– Det finns en stor efterfrågan på intermodala lösningar och därför känns det mycket bra att vi har fått till det här projektet. Detta är vår hittills första intermodala anslutning i Sverige men sedan tidigare har vi liknande service mellan Kiel och Verona och mellan polska Poznan och Rotterdam. Med vårt linjenät på 22 linjer ger samarbetet och erfarenheten från det här projektet stora möjligheter att starta liknande lösningar med tågförbindelser på våra andra marknader, säger Björn Petrusson, Group Freight Director på Stena Line.

Logent har ett mycket väl utbyggt nät av kombiterminaler och hamnar för att hantera multimodala laster och samarbetet öppnar nu porten mot Polen och östra Europa.

– Vi är mycket glada över att Karlskrona nu kan läggas till vårt nätverk av terminaler. Vi kommer att utveckla verksamheten och erbjuda våra kunder tilläggstjänster både i form av hämtning, utkörning och andra logistiska tjänster rörande avgående och ankommande laster via den här terminalen precis som på de andra terminalerna i vårt nätverk. I transportkedjan fungerar vi som gränssnittet mellan båt, tåg och lastbil, vilket ger såväl infrastrukturägare som godsägare ett värde, säger Anders Madsen, VD för Logent Ports & Terminals AB.

– För mig med rötterna i Blekinge är det extra spännande att nu få knyta Karlskrona till vårt intermodala nätverk. Att öppna upp möjligheten för att hantera trailers och containers förarlöst till och från Sydöstra Sverige och Polen kommer ge helt nya möjligheter för logistikintensiv verksamhet att etablera sig i Karlskrona, Säger Michael Arvidsson, CEO för Logent AB.

Green Cargos tåg kommer i projektet koppla på Verköhamnens intermodala volymer till nätverket av över 40 terminaler i hela Sverige.

– Vi kan köra lastbilstrailers, containers och växelflak i hela tåg när det är stora volymer eller blandat med annat gods i tågen, när de intermodala volymerna är lägre. På det sättet blir det kostnadseffektiva lösningar från början och med möjlighet att växa med uppdragen, säger Anders Ohlsén, säljare på Green Cargo.

Samarbetet knyter samman en rad olika städer där terminaler finns: Haparanda, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Stockholm, Hallsberg, Oslo, Göteborg, Karlskrona och Gdynia.

Stena Line, Göteborg

14 november 2013

För mer information från Stena Line kontakta Christer Kjellberg, huvudprojektledare, på tel 0704-85 86 19.

För mer information från Karlskrona kommun kontakta Camilla Brunsberg, ordförande i kommunstyrelsen på tel 0455-30 30 01

För mer information från Logent kontakta Michael Arvidsson, tel 0768-979810

För mer information från Green Cargo kontaktas Anders Ohlsén, försäljningsfrågor, tel  010 - 455 4716. För presskontakt hänvisas till information på www.greencargo.com

Taggar:

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia