VD-skifte i Stena Line

Stena Lines koncernchef och VD, Bo Lerenius, övergår fr o m den 6 augusti till en ny befattning inom Stena AB-koncernen. Som direktör i Stena AB kommer Bo Lerenius att ansvara för strategi och utveckling av nya affärsområden med tillhörande investeringar av intresse för Stena-sfärens framtida utveckling. Till ny koncernchef och VD för Stena Line AB har fr o m samma datum utsetts Bo Severed, 43 år, f n VD i SJ-ägda färjerederiet Scandlines AB, med huvudkontor i Helsingborg. Bo Severed var under åren 1988-1995 verksam i Stena Line-koncernen i ett antal ledande befattningar; linjechef på Göteborg-Kiel, passageraransvarig i Stena Line UK, VD i Stena Line BV i Holland och VD i dotterbolaget Lion Ferry AB i Sverige. -Jag kan verksamheten och känner organisationen. Dessutom är jag bekant med flera av medarbetarna från min tid på Stena Line. Jag är glad och stolt över att komma tillbaka, säger Bo Severed. Under de år som Bo Lerenius varit VD för Stena Line (maj 1992-augusti 1998) har ett omfattande förändringsarbete genomförts. Förutom investeringarna i nya HSS-färjor har joint venture-bolaget P&O Stena Line bildats för trafiken på Engelska kanalen. Dessutom har en ny organisationsstruktur introducerats och nyligen omfinansierade Stena Line sina lån på ca 5,6 miljarder kronor. Förändringarna har bl a syftat till att förbereda koncernen inför en eventuell avveckling av taxfree-försäljningen nästa år. -Ett VD-skifte i Stena Line bör antingen ske nu eller om några år då omdaningen efter taxfree är genomförd, säger Dan Sten Olsson, styrelseord- förande i Stena Line. Bo Lerenius har samma uppfattning och understryker samtidigt att han inte vill förlänga sitt VD-åtagande i ytterligare tre, fyra år. -För mig är det bättre att en ny VD tar över nu. Efter drygt sex år känner jag att jag vill ta mig an nya uppgifter, säger Bo Lerenius. I sin nya befattning på Stena AB, Stena-sfärens huvudbolag, rapporterar Bo Lerenius direkt till VD, Dan Sten Olsson. Avsikten är att Bo Lerenius skall ingå i styrelsen för några av de bolag där Stena-sfären redan har ett ägar- intresse. Han kommer samtidigt att utses till vice ordförande i styrelsen för Stena Line AB. Bo Lerenius behåller samtliga sina övriga styrelseuppdrag, vilket bl a innefattar uppdraget som vice ordförande i styrelsen för Sveriges Redare- förening. Göteborg den 26 juni 1998 Stena Line AB Styrelsen Till redaktionen: Inbjudan till pressmöte. Med anledning av VD-skiftet inbjuder Stena Line till pressmöte efter lunch idag i Göteborg. Tid: Idag, fredag den 26 juni, kl. 13.00 Plats: Stena Lines huvudkontor, Första Långgatan 26, Göteborg, 8:e våningen. Vid pressmötet medverkar Dan Sten Olsson, Bo Lerenius och Bo Severed. 1(2) Frågor från media som ej kan närvara vid pressmötet besvaras kl 11.00-12.30 av Dan Sten Olsson och Bo Lerenius på tel. +46(0)31-85 83 19 och av Bo Severed på tel. +46(0)705-18 62 70 eller av informationsdirektör Mats Kling på tel. +46(0)31-85 83 29. Pressbilder. Två bilder kan beställas kostnadsfritt från Kamerareportage på telefon +46(0)31-15 33 24. 2(2)

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.