Göteborgarna lämnade 800 ton farligt avfall till återvinning

Göteborgarna lämnade nästan 800 ton farligt avfall till återvinningscentraler och Farligt Avfall-bilen under år 2011. Därför utökar man nu antalet turer och kör med två bilar. Bilarna börjar rulla på måndag.
– Det är en värdefull miljöinsats. Den förhindrar att farliga ämnen sprids och stora mängder kan återvinnas för ett nytt liv i kretsloppet, säger Glenn Wernäng på Stena Recycling som ansvarar för insamlingen på uppdrag av Kretsloppskontoret i Göteborgs Stad.

Göteborgarna lämnar allt mer farligt avfall till återvinning – både på stadens återvinningscentraler och till Farligt Avfall-bilen som kör runt och hämtar i bostadsområdena. Bilbatterier, spillolja, färgavfall och lösningsmedel dominerar det som lämnas.

– Farligt avfall är mycket viktigt att hantera på rätt sätt. Det handlar om farliga ämnen som inte får hamna i orätta händer, läcka ut eller på annat sätt skapa risker eller miljöskador, säger Glenn Wernäng.

Farligt avfall får inte kastas i hushållsavfallet utan måste lämnas in för en ansvarsfull hantering.

– Många vet nog inte hur mycket som kan materialåtervinnas. Under 2011 ökade insamlingen med 15 procent vilket är mycket glädjande, säger Helena Bengtsson, projektansvarig på Kretsloppskontoret, Göteborg Stad.

Olja är ett bra exempel på hur farligt avfall kan förädlas till en ny råvara. Exempelvis kan gammal smörjolja förädlas och bli till ny basoljeprodukt. Återvinningen bidrar på så sätt till att samhället inte behöver använda orörda tillgångar av ny olja mer än nödvändigt.

Miljönyttan med återvinningen är stor. Om samma mängd farligt avfall som återvinns till råvaror istället ersatts av nya material från gruvor, oljefyndigheter med mera hade energiåtgången ökat drastiskt.

– Göteborgarnas inlämning av farligt avfall sparar energi som motsvarar att alla 513 000 göteborgare har en 9W lågenergilampa tänd i tre timmar om dagen i nästan tre år. Så visst gör återvinningen stor skillnad, säger Glenn Wernäng.

Under 2012 utvecklas servicen till kommuninvånarna med ytterligare en Farligt Avfall-bil. Det innebär fler hämtställen och tätare turer. Dessutom kommer göteborgarna även att kunna lämna sitt avfall under vissa helger där man bor.

– Många har inte bil och det ska man inte heller behöva för att lämna sitt farliga avfall. Ju bättre och närmare service desto mer farligt avfall hanteras på rätt sätt, säger Helena Bengtsson.

Klicka här för att se turlistan

Fakta/Detta kan du lämna till Farligt Avfall-bilen

  • Skadliga ämnen – exempelvis starka rengöringsmedel, frätande ämnen, lösningsmedel, färg, lim, oljeprodukter med mera.
  • Brandvarnare
  • Batterier
  • Lampor och lysrör
  • Små el- och elektronikprodukter

Presskontakter:
Bjarne Darwall, informationschef, Stena Recycling, tel 010-445 20 26
Helena Bengtsson, projektledare, Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad, tel 031-368 27 42
Jörgen Andersson, pressansvarig, Stena Metall, tel 010-445 22 17

Fakta Stena Recycling
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall och som är bra för både kunder, miljö och samhälle. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som också återvinner elektronikskrot och aluminium samt bedriver internationell handel med stål, metaller och olja. www.stenarecycling.se


Taggar:

Om oss

Stena Metall är Nordens ledande återvinningsföretag. Vi återvinner järn- och metallskrot, papper, plast, elektronik,farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. I kundanpassade, helhetslösningar och specialistkompetenser ingår också miljöutbildningar, rådgivning och annan service som förenklar och stöder kundernas miljöarbete.I koncernen ingår också produktion av aluminium, finansverksamhet och internationell handel med stål, metaller och olja. Vid verksamhetsårets slut bedrev Stena verksamhet på mer än 250 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Tyskland, Tjeckien, Österrike och USA.

Prenumerera

Media

Media